Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал


Ідентифікатор Title Authors PACS PDF
08-13U

Кінетична теорія для систем з багатосходинковим потенціалом взаємодії: границя гладкого потенціала

Й.А. Гуменюк
М.В. Токарчук
05.20.Dd
05.60.Cd
51.10.+y
08-12U

Метод трансфер-матриці та пошук квантових гамільтоніанів для модифікованих BCSOS моделей поверхні

Т.М. Верхоляк
68.35.Ct
68.60.Dv
08-11U

Топологічні та структурні дефекти у двовимірній $XY$ моделі

О.Є. Капікранян
05.50.+q
64.60.Fr
75.10.Hk
08-10U

Аналітичний метод опису критичної поведінки $3D$ ізингоподібної моделі в зовнішньому полі

М.П. Козловський
05.50.+q
05.70.Ce
64.60.Fr
75.10.Hk
08-09U

Критична динаміка невпорядкованих магнетиків: теоретико-польовий підхід

М. Дудка
05.50.+q
05.70.Jk
61.43.-j
64.60.Ak
64.60.Ht
08-08E

Фазова рівновага ланцюгової рідини юкавівських твердих сфер, полідисперсної за довжиною ланцюга: Димерна термодинамічна теорія збурень

С.П. Глушак
Ю.В. Калюжний
05.70.Ce
61.20.Gy
64.75.Va
83.80.Rs
08-07U

Використання методу колективних змінних до опису критичної поведінки $3D$ спінової системи при наявності поля

М.П. Козловський
П.Р. Козак
64.60.-i
64.60.Fr
75.10.-b
75.10.Hk
75.40.Cx
08-06U

Дослідження критичних властивостей розведених магнетиків з використанням методу Монте-Карло

Д. Іванейко 61.72.-y
08-05U

Кінетичні коливання у каталітичній реакції окислення СО: огляд моделей

I.M. Мриглод
I.С. Бзовська
05.50.+q
82.65.+r
08-04U

Термодинаміка та динамічні властивості сегнетоактивних сполук сім'ї KH$_2$PO$_4$. Уніфікована модель

Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
А.С. Вдович
77.22.Ch
77.22.Gm
77.84.Fa
08-03U

Одночастинковий спектр та фазовий перехід в іонному провіднику Паулі

І.В. Стасюк
І.Р. Дулепа
75.10.Pq
66.30.Dn
66.10.Ed
08-02E

Фазова рівновага у полідисперсній атермальній полімерно-колоїдній суміші

С.П. Глушак
Ю.В. Калюжний
П.Т. Каммінгс
05.70.Ce
61.20.Gy
64.75.Va
64.75.Xc
82.70.Dd
08-01U

Вивчення динаміки людської активності на основі статистики часу редакційного опрацювання наукових статей

О. Мриглод
Ю. Головач
05.70.Fh
02.50.-r
07.05.Kf
07-27U

Зарядово модульовані фази в квазіодновимірних структурах з водневими зв'язками

І.В. Стасюк
Р.Я. Стеців
Р.Я. Юречко
72.60.+g
36.40.c
07-26U

Термодинаміка та діелектричні властивості змішаних сполук типу $ Rb_{1 - x} (NH_4)_x H_2 PO_4 $

С.І. Сороков
Р.Р. Левицький
А.С. Вдович
75.10.Hk
75.10.Nr
77.22.ch
77.22.Gm
77.84.Fa
07-25U

Релаксація та термодинамічні властивості моделі протонного скла з суттєвими короткосяжними конкуруючими взаємодіями

С.І. Сороков
Р.Р. Левицький
А.С. Вдович
75.10.Hk
75.10.Nr
77.22.Ch
07-24U

Поперечні діелектричні, п'єзоелектричні, пружні та динамічні властивості сегнетоелектриків типу KH$_2$PO$_4$

Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
А.С. Вдович
77.22.Ch
77.22.Gm
77.65.-j
77.84.Fa
77.65.Fs.
07-23U

Врахування домішок у ґраткових моделях каталітичного окислення СО: аналіз основного стану

I.M. Мриглод
I.С. Бзовська
05.50.+q
82.65.+r
07-22U

Дослідження ефектa Тальбота на основі двох моделей дифракції

В.М. Фітьо
М.В. Шовгенюк
42.15.E
42.30.K
42.30.V
42.79
52.25.F
07-21U

Дослідження енергетичного спектру одновимірного протонного (іонного) провідника методом точної діагоналізації

І.В. Стасюк
О. Воробйов
05.30.Fk
66.10.Ed
71.10.F
07-20U

Ланцюжок гідродинамічних рівнянь переносу для системи твердих кульок

Й.А. Гуменюк
М.В. Токарчук
05.20.Jj
05.60.Cd
05.20.Dd
07-19U

Магнітні властивості системи феромагнітних наночастинок: вплив анізотропії і полідисперсності

I.M. Мриглод
В.В. Соколов
75.75+a
75.30Gw
75.40.Cx
07-18U

Дослідження впливу гідростатичного тиску на термодинамічні властивості сегнетоелектриків NaKC$_4$H$_4$O$_6\cdot $4H$_2$O та RbHSO$_4$

Р.Р. Левицький
А.П. Моїна
А.Я. Андрусик
О.Г. Сливка
В.М. Кедюлич
64.60.Cn
77.22.Ch
77.80.Bh
07-17U

Опис термодинамічних характеристик сегнетоелектрика CsH$_2$PO$_4$ на основі моделі де Жена. Наближення двочастинкового кластера

Р.Р. Левицький
О.Р. Баран
Б.М. Лісний
77.22.Ch
77.80.Bh
77.84.Fa
07-16U

Нерівноважний статистичний оператор в узагальненій молекулярній гідродинаміці рідин

Б.Б. Марків
І.П. Омелян
М.В. Токарчук
05.20.Dd
05.60.+w
52.25.Fi
71.45.G
82.20.M
07-15U

Спільний просторово-частотний розподіл оптичних сигналів

Ю.М. Козловський
03.65.Bz
42.30.K
42.30.V
42.79
42.25.F
42.50.Dv
52.25.Fi
07-14U

Термодинаміка регулярнозмінного спін-1/2 ланцюжка Ізинга-Гайзенберга з XYZ анізотропією

Б.М. Лісний
75.10.-b
75.10.Pq
75.40.Cx
07-13E

Особливості статистики рівноважного електромагнітного випромінювання

В.Я. Татарин 05.70.-a
07-12E

До питання про надструктурні фазові переходи в моноклінному кристалі RbD$_2$PO$_4$

Я.Й. Щур
63.20.Dj
65.40.Ba
77.80.-e
07-11E

Оптична та статична провідність сильноскорельованої зарядово впорядкованої системи: точний розв'язок для впорядкованої фази безспінової моделі Фалікова-Кімбала у теорії динамічного середнього поля

О.П. Матвєєв
А.М. Швайка
Дж. Фрірікс
71.10.Fd
71.45.Lr
72.15.Eb