Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

08-12U

08-12U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532.6
PACS: 
68.35.Ct, 68.60.Dv

Метод трансфер-матриці та пошук квантових гамільтоніанів для модифікованих BCSOS моделей поверхні

Т.М. Верхоляк

В роботі розглянуто об'ємоцентровану модель поверхні типу тверде тіло-тверде тіло та її узагальнення на випадок взаємодії дальших за найближчих сусідів, а також двосортної поверхні. Використовуючи метод трансфер-матриці, проблему зведено до дослідження основного стану одновимірних квантових спінових моделей. При цьому показано, що врахування далекої взаємодії може приводити до появи конкуруючих взаємодій у квантовому ланцюжку, в той час як двосортній поверхні відповідає періодичний квантовий ланцюжок. Також аналізується можливість опису поверхні GaAs в межах згаданих моделей.

Рік: 
2008
Сторінки: 
11
Завантажити: