Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Ідентифікатор Title Authors PACS PDF
11-21E

Енергетичний спектр псевдоспін-електронної моделі в методі динамічного середнього поля

І.В. Стасюк
В.О. Краснов
71.10 Fd
71.38
11-20U

Унітарність матриці розсіяння для моделі типу Юкави у формалізмі частково редукованої теорії поля

І. Загладько
А. Дувіряк
11.10.Ef
11.10.Lm
11-19U

Поперечні статичні діелектричні, п'єзоелектричні і пружні характеристики квазіодновимірних сегнетоелектриків типу CsH$_2$PO$_4$

А.С. Вдович
І.Р. Зачек
Р.Р. Левицький
77.22.Ch
77.84.-s
77.80.-e
77.80.Bh
77.65.Bn
77.22.Ej
11-18U

Вплив гідростатичного та одновісних тисків на фазовий перехід та фізичні характеристики квазіодновимірних сегнетоелектриків типу CsH$_2$PO$_4$

А.С. Вдович
Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
77.84.-s
64.60.Cn
77.22.-d
77.80.-e
77.80.Bh
77.65.Bn
11-17U

Поздовжні статичні діелектричні, п'єзоелектричні, пружні, динамічні та теплові властивості квазіодновимірних сегнетоелектриків з водневими зв'язками типу CsH$_2$PO$_4$.

І.Р. Зачек
Р.Р. Левицький
А.С. Вдович
77.22.Ch
77.84.-s
77.80.-e
77.80.Bh
77.65.Bn
77.22.Ej
11-16U

До опису критичної поведінки двокомпонентної системи в околі критичної точки розшарування

М.П. Козловський
Р.В. Романік
51.30.+i
64.60.fd
11-15E

Фазовий перехід рідина-газ в критичній точці і нижче

І.Р. Юхновський
64.70.F-
64.60.F-
05.70.Jk
11-14E

Феромагнітний перехід у плоскозонній моделі Габбарда як перколяційний перехід за наявності кореляцій через принцип Паулі

М. Максименко
А. Гонекер
Р. Мьоснер
Й. Ріхтер
О. Держко
71.10.-w
11-13E

Роль п'єзоелектричного зв'язку в поведінці фізичних характеристик регулярних і невпорядкованих сегнетоактивних сполук сім'ї KH$_{2}$PO$_{4}$

Р.Р. Левицький
C.І. Сороков
І.Р. Зачек
А.С. Вдович
А.П. Моїна
Л.М. Коротков
О.І. Бочаров
77.84.-s
64.60.Cn
77.22.-d
77.80.-e
77.80.Bh
77.65.Bn
11-12U

Реакція наукової спільноти на чорнобильську аварію: аналіз розвитку тематики публікацій

О. Мриглод
Ю. Головач
01.30.-y
02.10.Ox
28.41.-i
11-11U

Основні стани моделі Ізинґа на анізотропній трикутній ґратці: смуги і зиґзаґи

Ю.І. Дубленич
75.10.Hk
68.43.Fg
61.44.Br
89.75.Kd
11-10U

Узгоджений опис кінетики та гідродинаміки запорошеної плазми. Колективні моди

Б.Б. Марків
М.В. Токарчук
52.27.Lw
11-09U

Діелектрична проникність суміші неполярних частинок

Ю.Л. Блажиєвський
М.Ф. Головко
52.60.+h
77.22.d
77.22.Ch
11-08U

Дослідження реакційно-дифузійних процесів у системі "адсорбат-субстрат"

В.В. Ігнатюк
05.60.Gg
05.70.Np
63.10.+a
68.43.Jk
82.20.Xr
11-07U

Неергодичність та бозе-конденсація у двостановій моделі Бозе-Хаббарда в границі жорстких бозонів

І.В. Стасюк
О.В. Величко
03.75.Hh
03.75.Lm
64.70.Tg
71.35.Lk
37.10.Jk
67.85.-d
11-06U

Кінетична теорія густих газових сумішей з багатосходинковим потенціалом взаємодії: нормальний розв'язок і коефіцієнти переносу

Й.А. Гуменюк
М.В. Токарчук
05.20.Dd
51.10.+y
05.60.Cd
05.60.-k
11-05E

Динамічна провідність квазіодновимірних систем з водневими зв'язками

Р.Я. Стеців
Р.Я. Юречко
72.60.+g
36.40.c
11-04U

Пуанкаре-інваріантність частково-редукованих моделей типу Юкави

І. Загладько
А. Дувіряк
11.10.Ef
11.10.Lm
11.30.Cp
11-03U

Дослідження термодинамічних та динамічних властивостей кристала RbHSO$_4$ в рамках моделі Міцуї із поперечним полем

Р.Р. Левицький
А.Я. Андрусик
64.60.Cn
77.22.Ch
77.80.-e
11-02U

Від моделі Ізінґа до статистичної фізики складних систем

Ю. Головач
01.75.+m
05.50.+q
89.75.-k
11-01E

Конформаційні переходи в напівгнучких полімерах: числові симуляції

В. Блавацька
Х. Гайдуківська
Ю. Головач
36.20.-r
07.05.Tp
05.40.Fb