Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Всі семінари


Дата Department Speaker Affiliation Presentation title
18.04.2024, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Юрій Головач ІФКС

Критичні і трикритичні сингулярності 2D моделі Блюма-Капеля

16.04.2024, Вт 16:00 Квантової статистики Роман Стеців ІФКС

Структурний і динамічний структурний фактори одновимірних іонних провідників

11.04.2024, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Остап Калюжний ІФКС

Гідрогелі: синтез та застосування (Огляд літератури)

11.04.2024, Чт 11:00 ІФКС Євген Панкевич, Олег Фаренюк УКУ, ІФКС НАН України

Високорівнева бібліотека для ефективного розв'язку систем диференціальних рівнянь на обчислювальних кластерах та її застосування до задач обчислювальної гідрогазодинаміки.

9.04.2024, Вт 11:00 Квантової статистики Богдан Лісний ІФКС

Термодинаміка фазового переходу в сегнетоелектрику CsD2PO4

4.04.2024, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Максим Дудка ІФКС

Спінове скло та модель Шерінґтона-Кіркпатріка

2.04.2024, Вт 16:00 Квантової статистики Алла Моїна ІФКС

Квадратна кислота і зовнішнє електричне поле

29.03.2024, Пт 11:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Мар'яна Красницька ІФКС

SWAP алгоритм для ґраткових спінових моделей (огляд статті)

28.03.2024, Чт 11:00 ІФКС Марія Корвацька ІФКС НАН України

Дифузiя плину твердих сфер у невпорядкованому пористому середовищі: Опис теорiєю Енскога

26.03.2024, Вт 11:00 Квантової статистики Тарас Крохмальський ІФКС

Фрустрації в моделі Ізінга на деяких низьковимірних гратках

19.03.2024, Вт 16:00 Квантової статистики Володимир Краснов ІФКС

Молекули води та аміаку у вуглецевих нанотрубках: квантово-хімічні розрахунки

14.03.2024, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Дмитро Яремчук ІФКС

Адсорбція/десорбція колоїдних частинок на щітці PNIPAM (огляд літератури)

14.03.2024, Чт 11:00 ІФКС Оксана Добуш ІФКС НАН України

Фазові переходи в двокомпонентній суміші із взаємодією Кюрі- Вейса

12.03.2024, Вт 11:00 Квантової статистики Тарас Гутак ІФКС

Спіральні спінові рідини: короткий огляд теорії і матеріалів

5.03.2024, Вт 11:00 Квантової статистики Олеся Крупніцька ІФКС

Теорiя середнього поля в представленнi Майорана для моделi Кiтаєва

29.02.2024, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Микола Шпот ІФКС

Нові аспекти гіпергеометричного перетворення Рамануджана, Берндта, Бгаргави та Гарвана

29.02.2024, Чт 11:00 ІФКС Андрій Вдович ІФКС НАН України

Термодинамічні характеристики сегнетоелектрика NH4HSO4.

27.02.2024, Вт 16:00 Квантової статистики Олег Держко ІФКС

Енігми одновимірної розширеної моделі Габарда в атомній границі

22.02.2024, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Роман Романік ІФКС

Функціонал великої статистичної суми в методі колективних змінних

20.02.2024, Вт 11:00 Квантової статистики Данило Добушовський ІФКС

Термоелектричні властивості та спектри оптичної провідності електронних систем із сильними нелокальними кореляціями. 2