Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Структура / Спецрада і захисти / Спецрада для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук при Інституті фізики конденсованих систем НАН України

Спецрада для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук при Інституті фізики конденсованих систем НАН України


Перша спецрада для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук при Інституті фізики конденсованих систем НАН України була створена наказом ВАК України No147 від 15.05.1995 року під шифром Д 04.18.01 з терміном повноважень 16.05.1995-16.05.1998р. Спецраді було дозволено проводити захисти за двома спеціальностями 01.04.02 – теоретична фізика, 01.04.14 – теплофізика і молекулярна фізика. До складу ради ввійшло 14 докторів і один кандидат фізико-математичних наук. Головою ради було призначено академіка НАН України І.Р.Юхновського, заступником голови – доктора фіз.-мат. наук М.П.Козловсьеого, вченим секретарем – кандидата фіз.-мат. наук І.М.Ідзика (замінений к.ф.-м.н. Т.Є.Крохмальським 13.11.1996 р.)

 

Ця рада провела 23 засідання, на яких було захищено 2 докторських, 9 кандидатських дисертацій та здійснено одну переатестацію кандидатської дисертації .

 

Наказом ВАК України No 413 від 19.06.1997 р. був змінений профіль ради – до переліку спеціальностей, за якими було дозволено проводити захисти докторських дисертацій, було додано нову спеціальність – 01.04.24 – фізика колоїдних систем. Цю спеціальність було дозволено представляти чотирьом членам ради, а також трьом докторам хімічних наук, додатково включеним в склад ради. Тоді ж було змінено шифр ради на Д 35.156.01.

 

В цьому складі спецрада провела 25 засідань, на яких було захищено 2 докторських та 8 кандидатських дисертацій.

 

Наказом ВАК України No 303 від 22.05.2001 р. при ІФКС НАН України було створено спецраду Д 35.156.01 в складі 18 осіб для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук зі спеціальностей 01.04.02 – теоретична фізика, 01.04.07 – фізика твердого тіла, 01.04.24 – фізика колоїдних систем. З терміном повноважень 18.05.2001-18.05.2004 р. Головою ради було призначено академіка НАН України І.Р.Юхновського, заступником голови – доктора фіз.-мат.наук М.П.Козловського, вченим секретарем – кандидата фіз.-мат. наук Т.Є.Крохмальського.

 

В цьому складі спецрада провела 17 засідань, на яких було захищено 8 кандидатських дисертацій.

 

Наказом ВАК України No 184 від 18.03.2004 р. при ІФКС НАН України було створено спецраду Д 35.156.01 в складі 18 осіб для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук зі спеціальностей 01.04.02 – теоретична фізика, 01.04.07 – фізика твердого тіла, 01.04.24 – фізика колоїдних систем. З терміном повноважень 19.05.2004-19.05.2007 р. Головою ради було призначено академіка НАН України І.Р.Юхновського, заступником голови – доктора фіз.-мат.наук М.П.Козловського, вченим секретарем – кандидата фіз.-мат. наук Т.Є.Крохмальського.

 

В цьому складі спецрада провела 24 засідання, на яких було захищено 4 докторських та 10 кандидатських дисертацій.

 

Наказом ВАК України No 175 від 22.03.2007 р. при ІФКС НАН України було створено спецраду Д 35.156.01 в складі 18 осіб для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук зі спеціальностей 01.04.02 – теоретична фізика, 01.04.07 – фізика твердого тіла, 01.04.24 – фізика колоїдних систем. З терміном повноважень 20.05.2007-20.05.2010 р. Головою ради було призначено члена-кореспондента НАН України І.М.Мриглода, заступником голови – доктора фіз.-мат.наук М.П.Козловського, вченим секретарем – кандидата фіз.-мат. наук Т.Є.Крохмальського.

 

В цьому складі спецрада провела 24 засідання, на яких було захищено 7 докторських та 8 кандидатських дисертацій.

 

Наказом ВАК України No 217 від 19.04.2010 р. при ІФКС НАН України було створено спецраду Д 35.156.01 в складі 21 особа для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук зі спеціальностей 01.04.02 – теоретична фізика, 01.04.07 – фізика твердого тіла, 01.04.24 – фізика колоїдних систем. З терміном повноважень 21.05.2010-21.05.2013 р. Головою ради призначено члена-кореспондента НАН України І.М.Мриглода, заступником голови – доктора фіз.-мат.наук М.П.Козловського, вченим секретарем – кандидата фіз.-мат. наук Т.Є.Крохмальського.

 

В цьому складі спецрада провела 22 засідання, на яких було захищено 3 докторських та 8 кандидатських дисертацій.

 

Наказом МОН України No 654 від 31.05.2013 р. при ІФКС НАН України створено спецраду Д 35.156.01 в складі 25 осіб для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук зі спеціальностей 01.04.02 – теоретична фізика, 01.04.07 – фізика твердого тіла, 01.04.24 – фізика колоїдних систем. З терміном повноважень 31.05.2013-31.05.2016 р. Головою ради призначено академіка НАН України І.М.Мриглода, заступником голови – доктора фіз.-мат.наук М.П.Козловського, вченим секретарем – кандидата фіз.-мат. наук Т.Є.Крохмальського.

 

В цьому складі спецрада провела 15 засідань, на яких було захищено 2 докторських та 4 кандидатських дисертацій.

 

Наказом МОН України № 515 від 16.05.2016 р. при ІФКС НАН України створено спецраду Д 35.156.01 в складі 24 осіб для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук зі спеціальностей 01.04.02 – теоретична фізика, 01.04.07 – фізика твердого тіла, 01.04.24 – фізика колоїдних систем. З терміном повноважень 16.05.2016-16.05.2018 р. Головою ради призначено академіка НАН України І.М.Мриглода, заступником голови – доктора фіз.-мат.наук М.П.Козловського, вченим секретарем – доктора фіз.-мат. наук А.М.Швайку.

 

В цьому складі спецрада провела 12 засідань, на яких було захищено 2 докторських та 4 кандидатських дисертацій.

 

Наказом МОН України № 527 від 24.05.2018 р. при ІФКС НАН України створено спецраду Д 35.156.01 в складі 24 осіб для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук зі спеціальностей 01.04.02 – теоретична фізика, 01.04.07 – фізика твердого тіла, 01.04.24 – фізика колоїдних систем з терміном повноважень 24.05.2018–31.12.2020 р. Наказом МОН України № 946 від 22.07.2020 р. термін повноважень спецради подовжено до 15 травня 2021 р.

Головою ради призначено академіка НАН України І.М.Мриглода, заступником голови – доктора фіз.-мат.наук М.П.Козловського, вченим секретарем – доктора фіз.-мат. наук А.М.Швайку.

 

За час роботи спецради захищено
22 докторські (15 – 01.04.02, 4 – 01.04.07, 4 - 01.04.24)
60 кандидатських дисертацій (53 -01.04.02, 2 – 01.04.14, 1 -01.04.07, 4 – 01.04.24)

 


 

Перелік документів, що подаються в спецраду, наведено в Додатку 2 Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук затвердженого наказом МОН України №1359 від 13.12.2021.

Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук (затверджено постановою КМУ від 17.11.2021 р. № 1197).

Вимоги до оформлення дисертації (затверджено наказом МОН України 12.01.2017 № 40).

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (затверджено наказом МОН України 23.09.2019 №1220).

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (затверджено наказом МОНмолодьспорту України 17.10.2012 №1112) [у разі, якщо підготовка здобувача розпочата до 6 вересня 2014 року].

Щодо застосування законодавства з питань присудження наукових ступенів (лист МОН України № 1/2136-22 від 08.02.2022)