Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Ідентифікатор Title Authors PACS PDF
20-11U

Вплив гідростатичного, одновісних тисків та поздовжнього електричного поля на фазові переходи та термодинамічні характеристики квазіодновимірного сегнетоелектрика CsH2PO4

А.С. Вдович
Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
77.80.-e
77.80.Bh
77.22.Ch
77.84.-s
77.65.-j
20-10U

Мікроскопічна теорія впливу дипольних суперпарамагнетиків (типу ⟨β–CD⟨FeSO4⟩⟩) на струмопроходження у напівпровідникових шаруватих структурах (типу GaSe, InSe)

П.П. Костробій
Ф.О. Іващишин
Б.М. Маркович
М.В. Токарчук
05.20.-y
05.60.Cd
20-09E

Плин м'яких частинок із конкуруючими взаємодіями поблизу твердої поверхні: теоретико-польовий підхід

І. Кравців
Т. Пацаган
М. Головко
Д. ді Капріо
05.20.Jj
05.70.Np
61.20.-p
68.03.-g
20-07E

Одночастинкові спектральні густини і діаграми стану одновимірних протонних провідників

Р.Я. Стеців
75.10.Pq
66.30.Dn
03.75.Lm
20-06U

Ефект потоку енергії у одновимірній спін-1/2 XX моделі магнетоелектрика. Метод множника Лагранжа

О.Р. Баран 75.10.Jm
20-05U

Деформаційні і польові ефекти в сегнетоелектрику фосфіт гліцину

А.С. Вдович
Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
77.80.-e
77.80.Bh
77.22.Ch
77.84.-s
77.65.-j
77.70.+a
20-04U

Фазова поведінка іонних розчинів у невпорядкованому пористому середовищі: Примітивна модель з явним врахуванням анізотропного розчинника

М.В. Гвоздь
Т.М. Пацаган
О.В. Пацаган
М.Ф. Головко
51.30.+i
64.70.Md
05.70.Fh
64.60.De
64.60.F-
20-03U

Вплив пористого середовища на фазову поведінку розчинів поліпептидів

В.І. Шмотолоха
М.Ф. Головко
61.20.Gy
61.43.Gt
20-02U

Діяграми основного стану узагальненої моделі Блюма–Емері–Ґріффітса на нефрустрованих ґратках та на трикутній ґратці і ґратці кагоме

Ю.І. Дубленич
75.10.Hk
05.50.+q
75.30.Kz
20-01U

Петер Пулюй і архів Івана Пулюя

Ю. Головач
Р. Пляцко
Г. Сварник
01.65.+g
01.60.+q