Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Структура / Наукова рада з проблеми "Фізика м'якої речовини" при відділенні фізики і астрономії НАН України

Наукова рада з проблеми "Фізика м'якої речовини" при відділенні фізики і астрономії НАН України


З метою координації досліджень із фізики м'якої речовини постановою Президії НАН України № 143 від 31 травня 2000 року було створено Наукову раду з фізики рідкого стану, яка наприкінці 2004 року була реорганізована в Наукову раду з проблеми “Фізика м’якої речовини” при Відділенні фізики та астрономії НАН України. Інститут фізики конденсованих систем НАН України визначено базовою установою Ради.
Головою Ради є акад. НАН України І.Р.Юхновський, заступником – чл.-кор. НАН України М.Ф.Головко, секретарем – Т.М.Брик, членом Бюро ради – акад. НАН України І.М.Мриглод. Рада включає такі секції: статистична фізика, фізика рідкого стану, рідкі кристали, макромолекулярні та біологічні системи. До списку установ, діяльність яких у галузі фізики м’якої речовини координується Науковою радою, нині входять 20 установ НАН України та 9 вищих навчальних закладів МОН України. За спільною участю ради та дирекції ІФКС НАН України організовуються щорічні Робочі наради з актуальних проблем фізики м’якої речовини.