Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Ідентифікатор Title Authors PACS PDF
07-27U

Зарядово модульовані фази в квазіодновимірних структурах з водневими зв'язками

І.В. Стасюк
Р.Я. Стеців
Р.Я. Юречко
72.60.+g
36.40.c
07-26U

Термодинаміка та діелектричні властивості змішаних сполук типу $ Rb_{1 - x} (NH_4)_x H_2 PO_4 $

С.І. Сороков
Р.Р. Левицький
А.С. Вдович
75.10.Hk
75.10.Nr
77.22.ch
77.22.Gm
77.84.Fa
07-25U

Релаксація та термодинамічні властивості моделі протонного скла з суттєвими короткосяжними конкуруючими взаємодіями

С.І. Сороков
Р.Р. Левицький
А.С. Вдович
75.10.Hk
75.10.Nr
77.22.Ch
07-24U

Поперечні діелектричні, п'єзоелектричні, пружні та динамічні властивості сегнетоелектриків типу KH$_2$PO$_4$

Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
А.С. Вдович
77.22.Ch
77.22.Gm
77.65.-j
77.84.Fa
77.65.Fs.
07-23U

Врахування домішок у ґраткових моделях каталітичного окислення СО: аналіз основного стану

I.M. Мриглод
I.С. Бзовська
05.50.+q
82.65.+r
07-22U

Дослідження ефектa Тальбота на основі двох моделей дифракції

В.М. Фітьо
М.В. Шовгенюк
42.15.E
42.30.K
42.30.V
42.79
52.25.F
07-21U

Дослідження енергетичного спектру одновимірного протонного (іонного) провідника методом точної діагоналізації

І.В. Стасюк
О. Воробйов
05.30.Fk
66.10.Ed
71.10.F
07-20U

Ланцюжок гідродинамічних рівнянь переносу для системи твердих кульок

Й.А. Гуменюк
М.В. Токарчук
05.20.Jj
05.60.Cd
05.20.Dd
07-19U

Магнітні властивості системи феромагнітних наночастинок: вплив анізотропії і полідисперсності

I.M. Мриглод
В.В. Соколов
75.75+a
75.30Gw
75.40.Cx
07-18U

Дослідження впливу гідростатичного тиску на термодинамічні властивості сегнетоелектриків NaKC$_4$H$_4$O$_6\cdot $4H$_2$O та RbHSO$_4$

Р.Р. Левицький
А.П. Моїна
А.Я. Андрусик
О.Г. Сливка
В.М. Кедюлич
64.60.Cn
77.22.Ch
77.80.Bh
07-17U

Опис термодинамічних характеристик сегнетоелектрика CsH$_2$PO$_4$ на основі моделі де Жена. Наближення двочастинкового кластера

Р.Р. Левицький
О.Р. Баран
Б.М. Лісний
77.22.Ch
77.80.Bh
77.84.Fa
07-16U

Нерівноважний статистичний оператор в узагальненій молекулярній гідродинаміці рідин

Б.Б. Марків
І.П. Омелян
М.В. Токарчук
05.20.Dd
05.60.+w
52.25.Fi
71.45.G
82.20.M
07-15U

Спільний просторово-частотний розподіл оптичних сигналів

Ю.М. Козловський
03.65.Bz
42.30.K
42.30.V
42.79
42.25.F
42.50.Dv
52.25.Fi
07-14U

Термодинаміка регулярнозмінного спін-1/2 ланцюжка Ізинга-Гайзенберга з XYZ анізотропією

Б.М. Лісний
75.10.-b
75.10.Pq
75.40.Cx
07-13E

Особливості статистики рівноважного електромагнітного випромінювання

В.Я. Татарин 05.70.-a
07-12E

До питання про надструктурні фазові переходи в моноклінному кристалі RbD$_2$PO$_4$

Я.Й. Щур
63.20.Dj
65.40.Ba
77.80.-e
07-11E

Оптична та статична провідність сильноскорельованої зарядово впорядкованої системи: точний розв'язок для впорядкованої фази безспінової моделі Фалікова-Кімбала у теорії динамічного середнього поля

О.П. Матвєєв
А.М. Швайка
Дж. Фрірікс
71.10.Fd
71.45.Lr
72.15.Eb
07-10E

Вплив далекосяжного скорельованого поверхневого і приповерхневого безладу на адсорбцію безмежно-довгих гнучких полімерних ланцюжків

З.Є. Усатенко
Й.-У. Соммер
05.60.+w
05.70.Ln
05.20.Dd
52.25.Dg
52.25.Fi
07-09U

Моделювання процесів нано- та пилоутворення в ЛПВМ

С.В. Мягкота
А.С. Волошиновський
Г.Б. Стриганюк
Р.Р. Левицький
А.С. Вдович
78.60.-b
78.67.Bf
07-08E

Нове доведення непервності за Гельдером розв'язків диференціальних рівнянь другого порядку

Д.В. Портнягін
02.30.Jr
02.60.Lj
07-07U

Агрегатування ртутеподібних та рідкісноземельних іонів в лужно-галоїдних кристалах як модель кластеризації в ЛПВМ

Р.Р. Левицький
А.С. Волошиновський
С.В. Мягкота
А.С. Вдович
78.60.-b
78.67.Bf
07-06E

Реакція випромінювання у $2+1$-електродинаміці

Ю.Г. Яремко
03.50.De
11.10.Gh
11.30.Cp
11.10.Kk
07-05E

Cпрощена модель інтеркаляції іонів у напівпровідникові кристали типу TiO$_2$

Т.С. Мисакович
І.В. Стасюк
64.75.+g
71.20.Tx
64.70.-p
07-04E

Статистико-польова теорія для багатокомпонентного плину: підхід, що базується на методі колективних змінних

О. Пацаган
І. Мриглод
Ж.-М. Кайоль
05.70.Fh
02.70.Rr
07-03E

Вплив пористості на продуктивність літієвої батареї з мікропористим вуглецевим електродом

Д.В. Портнягін
82.47.Aa
82.45.Gj
82.45.Fk
82.45.-h
82.20.Wt
07-02E

Чисельне моделювання розрядки літієвої батареї з $Bi_2Se_3$ порошкоподібним електродом

Д.В. Портнягін
82.47.Aa
82.45.Gj
82.45.Fk
82.45.-h
82.20.Wt
07-01E

Моделювання розрядки літієвої батареї з $Bi_2Se_3$ порошкоподібним електродом

Д.В. Портнягін
82.47.Aa
82.45.Gj
82.45.Fk
82.45.-h
82.20.Wt