Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

07-19U

07-19U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
536.75, 537.639, 539.23
PACS: 
75.75+a, 75.30Gw, 75.40.Cx

Магнітні властивості системи феромагнітних наночастинок: вплив анізотропії і полідисперсності

I.M. Мриглод
В.В. Соколов

Для тривимірної моделі невзаємодіючих магнітних наночастинок досліджено вплив випадкової орієнтації осей найлегшого намагнічення та полідисперсності у розмірах феромагнітних наночастинок на термодинамічні властивості системи. Проведено порівняння з результатами класичної моделі Стонера-Вольфарта. Показано, що максимум, який спостерігається на залежності намагніченості системи від температури, розмивається при збільшенні області, у якій орієнтовані осі найлегшого намагнічення та ширини розподілу частинок за розміром. У випадку однорідного розподілу, що описує напрямки орієнтації осей найлегшого намагнічення, спостерігається парамагнітна поведінка, яка у таких системах відповідає явищу суперпарамагнетизму.

Рік: 
2007
Сторінки: 
11
Завантажити: