Мови

 • English
 • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Структура / Відділи / Відділ квантової статистики

Відділ квантової статистики


By Гість - Створено 06 Листопад 2009

Створений у березні 1980 р. Першим завідувачем відділу був професор Іван Олександрович Вакарчук (до вересня 1984 р.). У 1984-1986 рр. відділ очолював д.ф.-м.н. Юрій Кирилович Рудавський, а з березня 1986 р і до квітня 2016 р. - чл.-кор. НАН України, професор Ігор Васильович Стасюк. У квітні 2016 р. відділи квантової статистики і теорії модельних спінових систем об’єднано; завідувачем відділу став д.ф.-м.н. Олег Держко. Нині у відділі працює 17 співробітників: 5 докторів наук: І.В.Стасюк, Р.Р.Левицький, О.В.Держко, А.М.Швайка, Я.Й.Щур, 10 кандидатів наук: Р.Я.Стеців, А.П.Моїна, Б.М.Лісний, О.В.Величко, О.Р.Баран, А.С.Вдович, О.П.Матвєєв, Г.О.Скоробагатько, О.М.Крупніцька, В.О.Краснов, а також Ю.І.Дубленич і Д.А.Добушовський. У відділі навчається 2 аспіранти: В.Я.Баліга і Т.І.Гутак.

Відділ квантової статистики

Тематика відділу квантової статистики охоплює такі ділянки сучасної фізики конденсованого стану як теорія сильно скорельованих систем (моделі Габарда, Фалікова-Кімбала, Гайзенберга), опис надхолодних газів та інтеркальованих шаруватих кристалічних структур (моделі Бозе-Фермі-Габарда та Бозе-Габарда), вивчення класичних і квантових спінових моделей, зокрема, малої вимірності та за наявності фрустрацій, дослідження сегнетоелектричного впорядкування та інших властивостей сегнетоелектричних кристалів, зокрема, і таких, що мають нанорозміри. Для цього використовуються різноманітні методи рівноважної і нерівноважної статистичної механіки, наприклад, підхід функцій Гріна чи точно розв'язні моделі, а також числові методи, як от, функціонал електронної густини, точна діагоналізація, класичне і квантове Монте Карло тощо. Всі дослідження спрямовані на отримання спостережуваних на експерименті величин, зокрема, намагніченості і поляризації, теплоємності, провідності та термоелектричних коефіцієнтів, сприйнятливості, оптичних спектрів та спектрів непружного (комбінаційного) розсіяння світла та х-променів, а також на побудову фазових діаграм для широкого класу моделей і сполук. Саме поєднання оригінальних аналітичних та числових методів дослідження є основою довготривалої наукової співпраці з науковими групами Німеччини, США, Польщі, Словаччини, Франції, Бразилії. 

Завідувач відділу – д.ф.-м.н. Олег Володимирович Держко

 

Завідувач відділу – д.ф.-м.н., с.н.с. Олег Держко

Народився 19 серпня 1960 р. у Львові. Закінчив Львівський університет (1982); кандидат фізико-математичних наук (1988), доктор фізико-математичних наук (2004), старший науковий співробітник (1998); завідувач відділу теорії модельних спінових систем з 2003 р., а з 2016 - відділу квантової статистики. Наукові інтереси стосуються теорії конденсованих систем і статистичної фізики.

Тел. (032) 2761978; E-mail: derzhko[REPLACE_THIS_WITH_AT_SIGN]icmp.lviv.ua

Наукові публікації

 1. І.В. Стасюк, Функції Ґріна у квантовій статистиці твердих тіл (Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2013) 392 с., 9 іл.
 2. Yu.I. Dublenych, Ground states of an Ising model on an extended Shastry-Sutherland lattice and the 1/2-magnetization plateau in some rare-earth-metal tetraborides, Phys. Rev. E 88, 022111 (2013).
 3. O. Derzhko, J. Richter, O. Krupnitska, T. Krokhmalskii, Frustrated quantum Heisenberg antiferromagnets at high magnetic fields: Beyond the flat-band scenario, Phys. Rev. B 88, 094426 (2013).
 4. S. Capponi, O. Derzhko, A. Honecker, A.M. Läuchli, J. Richter, Numerical study of magnetization plateaux in the spin-1/2 kagome Heisenberg antiferromagnet, Phys. Rev. B 88, 144416 (2013).
 5. O. Derzhko, J. Richter, Dispersion-driven ground-state ferromagnetism in a flat-band Hubbard system, Phys. Rev. B 90, 045152 (2014).
 6. O. Derzhko, J. Richter, M. Maksymenko, Strongly correlated flat-band systems: The route from Heisenberg spins to Hubbard electrons, International Journal of Modern Physics B 29, 1530007 (2015).
 7.  Ya. Shchur, T. Bryk, I. Klevets, A.V. Kityk, Ab initio study of lattice dynamics study of CsH2PO4 and CsD2PO4 crystals, Computational Materials Science 111, 301 (2016).
 8. T.P. Devereaux, A.M. Shvaika, K. Wu, K. Wohlfeld, C.J. Jia, Y. Wang, B. Moritz, L. Chaix, W.-S. Lee, Z.-X. Shen, G. Ghiringhelli, L.Braicovich, Directly characterizing the relative strength and momentum dependence of electron-phonon coupling using resonant inelastic x-ray scattering, Phys. Rev. X. 6, 041019 (2016).
 9. I.V. Stasyuk, V.O. Krasnov, Phase transitions in the hard-core Bose-Fermi-Hubbard model at non-zero temperatures in the heavy-fermion limit, Physica B 511, 109 (2017).
 10. I.R. Zachek, Ya. Shchur, R.R. Levitskii, A.S. Vdovych, Thermodynamic properties of ferroelectric NH3CH2COOH·H2PO3 crystal, Physica B 520, 164 (2017).