Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Конференції та семінари / Семінари / Загальноінститутські семінари

Загальноінститутські семінари


Дата Department Speaker Affiliation Presentation title
11.04.2024, Чт 11:00 ІФКС Євген Панкевич, Олег Фаренюк УКУ, ІФКС НАН України

Високорівнева бібліотека для ефективного розв'язку систем диференціальних рівнянь на обчислювальних кластерах та її застосування до задач обчислювальної гідрогазодинаміки.

28.03.2024, Чт 11:00 ІФКС Марія Корвацька ІФКС НАН України

Дифузiя плину твердих сфер у невпорядкованому пористому середовищі: Опис теорiєю Енскога

14.03.2024, Чт 11:00 ІФКС Оксана Добуш ІФКС НАН України

Фазові переходи в двокомпонентній суміші із взаємодією Кюрі- Вейса

29.02.2024, Чт 11:00 ІФКС Андрій Вдович ІФКС НАН України

Термодинамічні характеристики сегнетоелектрика NH4HSO4.

8.02.2024, Чт 11:00 ІФКС Аскольд Дувіряк ІФКС НАН України

Про дисипативне обертання поляризованих частинок в електростатичному полі

1.02.2024, Чт 11:00 ІФКС Тарас Гвоздь ІФКС НАН України

Фазова поведінка бінарної суміші 'колоїд-лінкер' у невпорядкованому пористому середовищі

11.01.2024, Чт 14:00 ІФКС Олег Матвєєв ІФКС НАН України, Відділення фізики Джорджтаунського університету, Вашингтон,США

Надшвидка термометрія сильнокорельованих електронів з рентгенівською фотоемісійною та абсорбційною спектроскопією

21.12.2023, Чт 11:00 ІФКС Марія Копча ІФКС НАН України

Особливості колективних збуджень в бінарних рідинах

14.12.2023, Чт 11:00 ІФКС Володимир Гордійчук ІФКС НАН України

Базисна система з короткосяжним притяганням у теорії рідких плинів та дослідження її властивостей (за матеріалами дисертації)

7.12.2023, Чт 11:00 ІФКС Юліан Гончар ІФКС НАН України

Особливості скейлінгу при фазових переходах вище критичної вимірності та описі процесів денатурації ДНК (за матеріалами дисертації)

30.11.2023, Чт 11:00 ІФКС Ігор Пилюк ІФКС НАН України

Рівняння стану та його використання для аналізу критичної поведінки плинів Морзе

16.11.2023, Чт 11:00 ІФКС Тарас Демчук ІФКС НАН України

Дослідження динамічних властивостей розплаву заліза за умов високих тисків: підхід класичної та ab initio молекулярної динаміки

9.11.2023, Чт 11:00 ІФКС Марта Гвоздь ІФКС НАН України

Термодинамічні та структурні властивості плямистих колоїдів в полідисперсному пористому середовищі

2.11.2023, Чт 11:00 ІФКС Володимир Краснов ІФКС НАН України

Молекули води та аміаку у вуглецевих нанотрубках: квантово-хімічні розрахунки

19.10.2023, Чт 11:00 ІФКС Марта Гвоздь ІФКС НАН України

Термодинамічні та структурні властивості плямистих колоїдів в полідисперсному пористому середовищі

5.10.2023, Чт 11:00 ІФКС Вікторія Блавацька ІФКС НАН України

Процес спрямованої еволюції у популяціях: підходи статистичної фізики

21.09.2023, Чт 11:00 ІФКС Аскольд Дувіряк ІФКС НАН України

Радіаційне гальмування поляризованих дзиґ (чи наночастинок)

7.09.2023, Чт 11:00 ІФКС Олег Держко ІФКС НАН України

Двочасові температурні функції Гріна у квантовій теорії магнетизму. Тоді і тепер

1.09.2023, Пт 11:00 ІФКС Ігор Юхновський ІФКС НАН України

Новий погляд на фазові переходи першого роду

29.06.2023, Чт 11:00 ІФКС Роман Мельник ІФКС НАН України

Виключений об’єм в системі твердих сфер