Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Про Інститут / Короткий літопис Інституту

Короткий літопис Інституту


Квітень 1969 року
Створено відділ статистичної теорії конденсованих станів (СТеКС) Інституту теоретичної фізики АН УРСР – історично перший науковий підрозділ Інституту (завідувач І.Р.Юхновський).
Березень 1980 року
Створено Львівське відділення "Статистична фізика" Інституту теоре­тичної фізики АН УРСР у складі трьох наукових відділів: СТеКС (І.Р.Юхновський), теорії розчинів (М.Ф.Головко), квантової статис-тики (І.О.Вакарчук).
Вересень 1990 року
Створено Інститут фізики конденсованих систем (ІФКС) АН УРСР у складі семи відділів та трьох лабораторій. Засновник і перший директор Інституту – І.Р.Юхновський.
Вересень 1992 року
Започатковано проект UARNet – Українська академічна і дослідницька мережа, який згодом (1995 р.) дозволив створити окрему лабораторію інформаційних технологій та комп’ютерних мереж.
Лютий 1993 року
У рамках проекту UARNet здійснено перше в Україні підключення до мережі глобального Інтернету через некомутовані лінії зв’язку.
Липень 1993 року
Побачило світ перше число міжвідомчого збірника "Фізика конденсованих систем", який з грудня 1994 р. стає журналом "Condensed Matter Physics" і видається англійською мовою. З 1997 р. виходить щоквартально.
Вересень 1993 року
Засновано спільну кафедру ІФКС НАН України і Львівського державного університету імені І.Я. Франка. Кафедра фізики конденсованих систем пропрацювала до 1995 року.
Травень 1995 року
Відкрито Спеціалізовану вчену раду при ІФКС НАН України із захисту докторських дисертацій. Нині Рада розглядає дисертації за трьома спеціальностями: 01.04.02 – теоретична фізика, 01.04.07 – фізика твердого тіла, 01.04.24 – фізика колоїдних систем (перша в Україні за цією спеціальністю).
Травень 1997 року
Пройшли перші Ізингівські читання – щорічний семінар, присвячений актуальним проблемам фазових переходів і критичних явищ, орієнтований на наукову і студентську молодь.
Березень 1999 року
На базі лабораторії інформаційних технологій та комп’ютерних мереж створено Державне підприємство Науково-телекомунікаційний центр "Українська академічна і дослідницька мережа" ІФКС НАН України (директор І.А. Процикевич).
Травень 2000 року
Почала працювати новостворена Наукова рада НАН України з фізики рідкого стану, яка наприкінці 2004 року була реорганізована в Наукову раду з проблеми "Фізика м’якої речовини" при Відділенні фізики та астрономії НАН України; ІФКС НАН України визнано базовою установою Ради.
Травень 2001 року
Започатковано Всеукраїнську школу-семінар та конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини. Проводяться щорічно в ІФКС НАН України наприкінці травня – початку червня.
Грудень 2001 року
Запущено в дію перший в НАН України розрахунковий кластер Інституту (16 процесорів, робоча продуктивність 12,5 Гфлопс). Після модернізації у 2004, 2006 та 2008 рр. кластер залишається одним із найпотужніших в Україні (116 процесорних одиниць, пікова потужність – 1,3 Тфлопс).
Січень 2005 року
В Інституті відкрито філію кафедри інженерного матеріалознавства та прикладної фізики Національного університету “Львівська політехніка” (керівник філії І.М.Мриглод). З 2007 р. ІФКС НАН України входить до Науково-навчального центру з правами Відділення цільової підготовки Національного університету "Львівська політехніка" та Західного наукового центру НАН і МОН України.
Серпень 2005 року
Журнал “Condensed Matter Physics” включено до Філадельфійського списку та низки інших сервісів Томсонівського інституту наукової інформації (Thomson ISI).
Лютий 2007 року
Розрахунковий кластер ІФКС НАН України приєднано до GRID мережі академічних установ України.
Травень 2007 року
Засновано щорічну стипендію академіка НАН України Ігора Рафаїловича Юхновського.
Червень 2008 року
Журнал "Condesed Matter Physics" став першим науковим періодичним виданням, що за часи незалежності України отримало імпакт-фактор Томсонівського інституту наукової інформації.
Січень 2009 року
На спільному засіданні спеціалізованої ради Інституту та жюрі Університету Анрі Пуанкаре (Нансі, Франція) проведено перший міжнародний захист дисертації на одночасне присвоєння звання кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності "теоретична фізика" та звання доктора фізики і хімії Університету Анрі Пуанкаре.
Березень 2009 року
При Інституті створено філію кафедри прикладної математики Національного університету "Львівська політехніка" (керівник філії Т.М.Брик).
Серпень 2016 року
Інститут отримав ліцензію МОН України на освітню діяльність на III науково-освітньому рівні за спеціальністю 104 фізика і астрономія.