Мови

 • English
 • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Структура / Рада молодих вчених / Положення про Раду молодих вчених Інституту фізики конденсованих систем НАН України

Положення про Раду молодих вчених Інституту фізики конденсованих систем НАН України


 1. Загальні положення
  1. Рада молодих вчених Інституту фізики конденсованих систем (далі — Рада) є громадським органом, який створено згідно Постанови Президії НАН України № 206 від 23.06.1999 р. У своїй діяльності Рада керується цим Положенням і Статутом Інституту фізики конденсованих систем НАН України (далі — Інститут). Рада є представницьким та водночас виконавчим органом молодих вчених Інституту.
  2. Положення про Раду та подальші зміни до нього приймаються на загальних зборах молодих вчених та затверджуються директором Інституту.
  3. Діяльність Ради може бути припинена лише за рішенням загальних зборів молодих вчених Інституту.
  4. Молодими вченими вважаються аспіранти та співробітники Інституту віком до 35 років включно.
 2. Основні напрямки діяльності Ради
  1. Сприяння розвитку наукового рівня молодих вчених Інституту:
   • збір та надання інформації про наукові конференції, семінари, школи, конкурси, гранти, державні молодіжні програми та інші заходи, а також надання консультативної допомоги при підготовці та участі у зазначених заходах;
   • встановлення та розширення наукового співробітництва з радами молодих вчених науково-освітніх закладів, а також іншими студентськими та науковими організаціями;
   • організація наукових семінарів, шкіл та конференцій.
  2. Захист соціально-економічних прав молодих вчених Інституту:
   • виконання представницької функції при взаємодії молодих вчених з дирекцією, Вченою радою та профкомом Інституту;
   • допомога у розв’язанні соціально-побутових проблем молодих вчених Інституту.
  3. Ознайомлення молодих фахівців із традиціями, історією колективу та основними напрямками роботи Інституту. Сприяння вихованню молодих вчених в найкращих традиціях Інституту і сучасної науки.
 3. Положення про членство в Раді
  1. Рада формується один раз на чотири роки. Після спливання чотирирічного терміну Рада призначає формування нового складу, але зберігає свої повноваження до першого засідання нового складу Ради.
  2. Рада обирається у складі п’яти чоловік із загального числа молодих вчених Інституту. Якщо впродовж роботи Ради вік одного з його членів перевищить 35 років, Рада може подовжити його членство на період дії своїх повноважень.
  3. Голова Ради обирається на загальних зборах молодих вчених Інституту на період дії повноважень Ради.
  4. Дострокові перевибори складу Ради або Голови Ради можуть бути ініційовані членами Ради простою більшістю голосів або третиною усіх молодих вчених Інституту.
 4. Процедурні питання роботи Ради
  1. На засіданнях Ради розглядаються питання, що стосуються молодих вчених Інституту.
  2. Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на чотири місяці. Дата чергових зборів призначається її Головою, а також може ініціюватися трьома членами Ради.
  3. Засідання Ради вважаються дійсними за умови присутності на них більше половини від загального числа членів Ради.
  4. Всі рішення приймаються шляхом відкритого або таємного голосування простою більшістю від загального числа членів Ради. У випадку рівного розподілу голосів питання обговорюється додатково та проводиться повторне голосування.
  5. Про проведення засідань Ради повідомляє її Секретар шляхом розсилання повідомлень електронною поштою.
  6. Будь-який молодий вчений Інституту має право дорадчого голосу на засіданні Ради та має право брати активну участь у роботі Ради, за винятком голосування.
 5. Загальні збори молодих вчених Інституту
  1. Загальні збори молодих вчених Інституту скликаються Радою не рідше ніж один раз на рік.
  2. Додатково загальні збори можуть ініціюватися третиною усіх молодих вчених Інституту.
  3. Про проведення загальних зборів молодих вчених Інституту повідомляє Секретар Ради електронною розсилкою, не пізніше ніж за тиждень, зазначивши перелік питань до розгляду.
  4. Загальні збори вважаються дійсними за умови присутності на них більше половини від загального числа молодих вчених Інституту.
  5. Усі рішення загальних зборів молодих вчених Інституту приймаються шляхом відкритого або таємного голосування простою більшістю від числа присутніх молодих вчених. В разі рівного розподілу голосів питання обговорюється додатково та проводиться повторне голосування.