Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Препринти


Препринти ІФКС НАН України видаються з 1991 року. Анотації препринтів є індексо­вані в базі даних ISI Web of Knowledge. За період 1999–2008 рр. вийшло друком 264 препринти, що охоплює усі напрямки наукових досліджень Інституту. Авто­рами препринтів ІФКС НАН України є як працівники Інституту, так і науковці інших установ України та з-за кордону.

Препринти ІФКС доступні в електронній формі (як анотація, так і повний текст) з 1996 р. Читач може ознайомитися з анотаціями, клацнувши по назві або ідентифікатору у списку препринтів. Щоб переглянту исписок препринтів за певний рік, треба клікнути на відповідне посилання в панелі справа. Повні версії препринтів у форматі PDF можна завантажити, клацнувши на відповідну іконку у списку препринтів. Вихідні коди препринтів у форматі TEX, а також повні версії препринтів у форматах PDF та PS можна завантажити, клацнувши на відповідну іконку на сторінці з анотацією.

Інформація для авторів

Будь-яка робота, присвячена сучасним проблемам теорії конденсованих систем, яка написана в Інституті фізики конденсованих систем або доповідалася на семінарі Інституту, і рекомендована до публікації Вченою Радою ІФКС, може подаватися до публікації.

Статтю на англійській чи українській мові слід написати у форматі LaTeX з використанням відповідного стильового файла icmpprep.sty. Його можна завантажити разом з набором шаблонів для різних кодувань української мови: DOS (cp866nav), Windows (cp1251), або koi8-u. Авторський оригінал статті (зі всіма необхідними файлами) слід вислати на електронну адресу чи безпосередньо вручити технічному редактору.

Всі малюнки слід вставити у відповідних місцях тексту статті. Єдиним дозволеним форматом малюнків є Encapsulated PostScript (EPS). Растрові малюнки повинні мати роздільну здатність не менше ніж 300 DPI.

Причіплений файлРозмір
preprint.zip19.54 КБ