Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Семінари відділів


Дата Department Speaker Affiliation Presentation title
27.06.2024, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Петро Сарканич ІФКС

Фізика кооперативного руху в групах мурах (огляд)

25.06.2024, Вт 11:00
Комп'ютерного моделювання багаточастинкових систем
Відділ теорії м'якої речовини
Тарас Гвоздь / Ілля-Микола Іленков, Галина Бутович, Назар Кукаркін Відділ теорії м'якої речовини

Фазова поведінка та в'язкість моделі біспецифічних антитіл / Звіти здобувачів наукового ступеня доктора наук та доктора філософії за перше півріччя 2024 р.

25.06.2024, Вт 11:00 Квантової статистики Максим Паримуда ІФКС

Термодинаміка гейзенбергівського ферромагнетика на ґратці гіперкагоме

20.06.2024, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Олеся Мриглод ІФКС

Дослідження суспільної опінії на практиці

13.06.2024, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Дмитро Шаповал / Петро Сарканич, Роман Романік, Оксана Добуш ІФКС

Монте-Карло симуляції реактивно-дифузійних процесів на перколяційному кластері / Звіти здобувачів наукового ступеня доктора наук за перше півріччя 2024 р.

6.06.2024, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Христина Гайдуківська ІФКС

Характеристики розміру та форми в статистичному описі полімерних структур

30.05.2024, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Анатолій Прикарпатський Національний університет "Львівська Політехніка"

Механізм Гіґґса, теорія етеру та теорія відносності Пуанкаре-Лоренца-Айнштайна – сучасний погляд

9.05.2024, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Оксана Добуш ІФКС

Надкритичні плини (огляд літератури)

7.05.2024, Вт 14:00 Квантової статистики Олег Матвєєв ІФКС

Нерівноважне електронне комбінаційне розсіяння в каналі з симетрією A1g

2.05.2024, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Ігор Пилюк ІФКС

Критична температура та величина критичної області для моделі плину

30.04.2024, Вт 11:00 Квантової статистики Тарас Крохмальський ІФКС

Фрустрації в моделі Ізінга на деяких низьковимірних гратках. 2

23.04.2024, Вт 16:00 Квантової статистики Остап Баран ІФКС

Модель Кітаєва (двовимірна та драбинка). Основний стан

18.04.2024, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Юрій Головач ІФКС

Критичні і трикритичні сингулярності 2D моделі Блюма-Капеля

16.04.2024, Вт 16:00 Квантової статистики Роман Стеців ІФКС

Структурний і динамічний структурний фактори одновимірних іонних провідників

11.04.2024, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Остап Калюжний ІФКС

Гідрогелі: синтез та застосування (Огляд літератури)

9.04.2024, Вт 11:00 Квантової статистики Богдан Лісний ІФКС

Термодинаміка фазового переходу в сегнетоелектрику CsD2PO4

4.04.2024, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Максим Дудка ІФКС

Спінове скло та модель Шерінґтона-Кіркпатріка

2.04.2024, Вт 16:00 Квантової статистики Алла Моїна ІФКС

Квадратна кислота і зовнішнє електричне поле

29.03.2024, Пт 11:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Мар'яна Красницька ІФКС

SWAP алгоритм для ґраткових спінових моделей (огляд статті)

26.03.2024, Вт 11:00 Квантової статистики Тарас Крохмальський ІФКС

Фрустрації в моделі Ізінга на деяких низьковимірних гратках