Мови

 • English
 • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Структура / Відділи / Відділ комп’ютерного моделювання багаточастинкових систем

Відділ комп’ютерного моделювання багаточастинкових систем


By Гість - Створено 06 Листопад 2009

Відділ комп’ютерного моделювання багаточастинкових системСтворений у 2007 р. на базі відділу теорії металів і сплавів, яким впродовж 14 років (1990-2004) керував професор Зіновій Олександрович Гурський. З 2007 р. відділ очолює доктор фіз.-мат наук Тарас Брик. Нині у складі відділу 18 працівників, серед яких 5 докторів (Вікторія Блавацька, Тарас Брик, Ярослав Ільницький, Оксана Пацаган, Юрій Яремко), 8 кандидатів наук (Андрій Баумкетнер, Ірина Бзовська, Тарас Верхоляк, Христя Гайдуківська, Йосип Гуменюк, Аскольд Дувіряк, Василь Ігнатюк, Микола Максименко) та дослідники Іван Клевець і Олег Фаренюк. В аспірантурі навчаються Сергій Шестопалко, Тарас Демчук та Остап Калюжний.

Завідувач відділу – д.ф.-м.н. Тарас Михайлович Брик

Завідувач відділу – д.ф.-м.н. Тарас Михайлович Брик

Наукову діяльність розпочав під керівництвом проф. З.О.Гурського, розробляв теорію першопринципних псевдо¬потенціалів, побудованих на базисі повністю ортогоналізованих плоских хвиль, що стало основою для кандидатської дисертації, захищеної у 1994 р. У 1997-1999 рр. стажувався у одного із засновників теорії псевдопотенціалів та першопринципних розра¬хунків проф. Леонарда Клейнмана (Остін, США), а у 2000-2002 рр. працював під керівництвом проф. Тоні Геймета (Х'юстон, США) над комп'ютерним моделюванням границь роз¬ділу фаз. У 2005 р. захистив докторську дисертацію за темою "Мікроскопічна теорія кінетичних колективних збуджень та їх проявів у динаміці простих та бінарних рідин". Наукові праці стосуються моделювання методами класичної і першопринципної молекулярної динаміки та теорії колективних збуджень у невпорядкованих системах.

Тел. (032) 2701496; E-mail: bryk[REPLACE_THIS_WITH_AT_SIGN]icmp.lviv.ua

Тематика наукових досліджень

 • моделювання складних фізико-хімічних та біологічних систем за допомогою методів молекулярної динаміки, дисипативної динаміки та Монте-Карло;
 • моделювання металічних та складних молекулярних систем на основі першопринципних методів (ab initio);
 • комп'ютерне моделювання рідких кристалів;
 • атомістичне моделювання процесів у біомолекулярних системах;
 • теорія критичних явищ у простих, багатокомпонентних та іонних флюїдах;
 • теорія колективних явищ у невпорядкованих системах;
 • фізико-хімічні процеси на границях розділу фаз;
 • дослідження процесів гетерогенного каталізу;
 • розвиток кінетичної теорії розріджених газів;
 • дослідження фундаментальних проблем прямих взаємодій в області релятивістичної фізики.

Об’єкти досліджень: рідкі метали та сплави, рідкі кристали, макромолекули та білки, склоподібні системи; молекулярні рідини; поверхні твердих тіл; границі розділу рідина/кристал.

Наукова співпраця

Виконуються спільні наукові дослідження із науковими групами Римського університету "La Sapienza" (Італія, групи проф. Дж. Руокко та проф. Т. Скопіньйо), Університету Каліфорнії м.Сан-Дієго (США, група проф. Т.Геймета), Королівського технологічного інституту м. Стокгольм (Швеція, проф. А.Белоножко), Вищої нормальної школи м. Париж (Франція, др. А.Сейтсонен), Інституту полімерних досліджень ім. Ляйбніца, Дрезден (Німеччина, група др. М.Сафіаннікової), Університету Дарема (Великобританія, група проф. М.Вільсона), Бейджинського дослідницького центру обчислювальних наук (Китай, др.В.Каі), Інститутом фізичної хімії ПАН (Польща, проф. А.Цях), Університетом Марії Склодовскої-Кюрі м. Люблін (Польща, проф. Ю. Козицький, проф. С. Соколовскі), Університету Зеленої Гури (Польща, група проф. А. Мацієвського).

Педагогічна діяльність

Співробітники відділу (Т.Брик, Я.Ільницький) читають курси лекцій та керують дипломними (магістерськими) роботами у Національному університеті “Львівська політехніка”; Т. Брик читає курси “Квантова хімія” та “Комп'ютерне моделювання фізичних процесів”, Я. Ільницький читає курс "Комп'ютерне моделювання наносистем".

Наукові публікації

За останні п'ять років співробітниками відділу опубліковано понад 80 статей у вітчизняних і зарубіжних журналах, 12 препринтів, 106 тез наукових конференцій, 2 автореферати дисертацій.

 1. Seitsonen A.P., Bryk T. Melting temperature of water: DFT-based molecular dynamics simulations with D3 dispersion correction // Phys. Rev. B, 2016, v.94(18), 184111:1-5.
 2. Belonoshko A.B., Lukinov T., Rosengren A., Bryk T., Litasov K.D. Synthesis of heavy hydrocarbons at the core-mantle boundary // Scientific Reports, 2015, v.5, 18382.
 3. Baumketner, A., Melnyk, R., Holovko, M. F. , Cai, W., Costa D., and Caccamo C., Softness and non-spherical shape define the phase behavior and the structural properties of lysozyme in aqueous solutions // Journal of Chemical Physics, 2016, vol. 144, № 1, p. 015103
 4. Ilnytskyi J.M., Slyusarchuk A., Saphiannikova M. Photo-controllable self-assembly of azobenzene-decorated nanoparticles in bulk: computer simulation study // Macromolecules, 2016, 49 (23), pp. 9272–9282
 5. Fischer M.H., Maksymenko M., Altman E. Dynamics of a Many-Body-Localized System Coupled to a Bath // Physical Review Letters, 2016, v.116 (16), 160401
 6. Haydukivska K., Blavatska V. Loop statistics in polymers in crowded environment // J. Chem. Phys., 2016, vol. 144, № 9, p. 084901:1-6.
 7. Holovko M.F., Patsahan O., Patsahan T. Vapour-liquid phase diagram for an ionic fluid in a random porous medium // J. Phys.: Condens. Matter , 2016, vol. 28, No. 41, 414003:1-11.
 8. Yaremko Yu., Przybylska M., Maciejewski A.J. Penning trap with an inclined magnetic field // Chaos, 2016, vol. 26, No. 8, art. 083118:1-12.
 9. Bzovska I.S., Mryglod I.M. Surface patterns in catalytic carbon monoxide oxidation reaction // Ukr. J. Phys., 2016, Vol. 61, No. 2, p. 134-142.
 10. Verkholyak, T., Strečka, J. Fractional magnetization plateaus of the spin-1/2 Heisenberg orthogonal-dimer chain: Strong-coupling approach developed from the exactly solved Ising-Heisenberg model // Phys. Rev. B, 2016, vol. 94, № 14, id.144410, 13p.