Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал


Ідентифікатор Title Authors PACS PDF
13-13E

Ферміонний спектр моделі Бозе-Фермі-Хаббарда у фазі з бозе-конденсатом

І.В. Стасюк
В.О. Краснов
71.10.Fd
71.38
13-12U

Дослідження спектральних характеристик бозонного спектру двовимірних оптичних ґраток зі структурою типу графену. II. SF-фаза

І.В. Стасюк
О.В. Величко
І.Р. Дулепа
03.75.Hh
03.75.Lm
64.70.Tg
71.35.Lk
37.10.Jk
67.85.-d
13-11U

Дослідження спектральних характеристик бозонного спектру двовимірних оптичних ґраток зі структурою типу графену

І.В. Стасюк
І.Р. Дулепа
O.B. Величко
66.30.Dn
66.10.Ed
13-10U

Одночастинкові спектральні густини і рівноважні стани одновимірного іонного провідника

Р.Я. Стеців
75.10.Pq
66.30.Dn
03.75.Lm
13-09E

Фазове співіснування газ-рідина в бінарних іонних плинах з екранованими кулонівськими взаємодіями. Вплив радіуса взаємодії на температуру кроссовера

О.В. Пацаган
05.70.Fh
64.60.De
64.60.F-
13-08U

До якого класу універсальності належить фазовий перехід в надпровідний/надплинний стан?

Ю. Головач
01.75.+m
05.50.+q
89.75.-k
13-07U

Інтеґральні дужки та функції розсіяння кінетичної теорії густих газових сумішей з багатосходинковою взаємодією

Й.А. Гуменюк
М.В. Токарчук
05.20.Dd
51.10.+y
05.60.Cd
05.60.-k
13-06U

Дослідження електронних станів у сильно анізотропних шаруватих структурах зі стадійним впорядкуванням

І.В. Стасюк
О.В. Величко
03.75.Hh
03.75.Lm
64.70.Tg
13-05U

Про порівняння екстенсивної та інтенсивної мір ефективності наукових груп

О. Мриглод
Р. Кенна
Ю. Головач
Б. Берш
01.30.-y
02.50.-r
13-04U

Взаємодія скалярних частинок через тахійонне поле

І. Загладько
А. Дувіряк
11.10.Ef
11.10.Lm
13-03E

Температура Гінзбурга для іонних плинів: вплив кулонівських взаємодій

О.В. Пацаган
05.20.-y
05.70.Fh
64.60.De
64.60.F-
13-02U

Про вимірювання наукової ефективності

О. Мриглод
Р. Кенна
Ю. Головач
Б. Берш
01.30.-y
02.50.-r
13-01E

Плин із подвійним потенціалом Юкави поблизу твердої поверхні: теоретико-польовий підхід

І. Кравців
М. Головко
Д. ді Капріо
Я. Стаф'є
05.20.Jj
05.70.Np
61.20.-p
68.03.-g