Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

13-12U

13-12U


By Velychko - Створено 12 Лютий 2014

UDC: 
537.9, 536.764
PACS: 
03.75.Hh, 03.75.Lm, 64.70.Tg, 71.35.Lk, 37.10.Jk, 67.85.-d

Дослідження спектральних характеристик бозонного спектру двовимірних оптичних ґраток зі структурою типу графену. II. SF-фаза

І.В. Стасюк
О.В. Величко
І.Р. Дулепа

Для систем з гексагональною ґраткою типу графену запропоновано опис в рамках двопiдґраткової моделi жорстких бозонів. Базуючись на попередньо отриманих результатах, в наближенні хаотичних фаз розраховано енергетичний спектр i спектральнi густини у надплинній (SF) фазі. У порівнянні з нормальною фазою, в надплинній спостерігається подвоєння числа гілок спектру та зон спектральної густини. Дослiджено перебудову спектру та спектральної густини у SF-фазі при змiнi температури та рiзницi енергiй локальних позицiй у пiдґратках.

Рік: 
2013
Сторінки: 
11
Завантажити: