Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Йорданські читання 2009


в Інституті фізики конденсованих систем НАН України

19-20 січня 2009 р.

вул. Свєнціцького, 1
конференцзал

19 січня, понеділок

10.00 Відкриття Йорданських читань. (І. Мриглод)
10.10 Ефекти електронної поляризації в колективній динаміці іонних розплавів. (Т. Брик)
10.40 Спектри фотоемісії локалізованих станів (А. Швайка)
11.10-11.40 Перерва на каву
11.40 Домішки хрому в залізі: електронна структура та магнітні властивості. (Н. Павленко)
12.10 Хімічний потенціал в моделі напівобмеженого 'желе'. (П. Костробій, Б. Маркович, О. Уханська [НУ “Львівська Політехніка”])
12.40 До опису квантової дифузії на поверхні: немарковість проти перескокової динаміки. (В. Ігнатюк)
13.10-15.00 Обід
15.00 Граткова модель для інтеркальованого літієм анатазу: фазова рівновага, термодинамічні та діелектричні властивості. (І. Стасюк, О. Величко)
15.30 Основні стани деяких моделей граткового газу: чортова сходинка і квазікристали. (Ю. Дубленич)
16.00-16.30 Перерва на каву
16.30 Фазові переходи в гратковій моделі інтеркаляції. (Т. Мисакович, В. Краснов)
17.00 Актуальні питання транспортних явищ у низьковимірних системах. (Б.О. Данильченко [ІФ НАН України])

20 січня, вівторок

10.00 Розчини електролітів біля зарядженої поверхні: Контактні теореми та їх наслідки для несиметричних іонних систем. (М. Головко)
10.30 Термодинамічні, п'єзоелектричні та динамічні властивості сегнетоактивних сполук сімейства KH2PO4. (Р. Левицький)
11.00-11.30 Перерва на каву
11.30 Фазові переходи та критичні явища: вплив зовнішніх полів та розмірів. (М. Козловський)
12.00 Казіміро-подібні взаємодії у флюїдах в критичній області. (С.Кондрат [Макс Планк Інститут, Штутгарт])
12.30 Модель сферичного 'желе'. (П. Костробій, Б. Маркович [НУ “Львівська Політехніка”])
13.00 Закриття Йорданських читань.