Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Структура / Вчена рада ІФКС НАН України

Вчена рада ІФКС НАН України


Вчена рада Інституту є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-технічною діяльністю Інституту. Вчена рада приймає рішення та виробляє рекомендації в межах своєї компетенції, що визначається Статутом Інституту. Голова, заступник голови та вчений секретар Вченої ради обираються таємним голосуванням із числа членів Вченої ради. Кількісний склад Вченої ради визначається Статутом Інституту і складає 19 чоловік.

Не менше як три чверті складу Вченої ради обираються на термін повноважень директора таємним голосуванням на зборах колективу (конференції) наукових працівників Інституту, а решта її членів призначається наказом керівника Інституту.

Склад Вченої ради ІФКС НАН України

(період повноважень: вересень 2021 – вересень 2026)

Голова Вченої ради
Брик Т.М., д.ф.-м.н., директор
Заступник голови Вченої ради
Пацаган Т.М., д.ф.-м.н., заступник директора з наукової роботи
Секретар Вченої ради
Бзовська І.С., к.ф.-м.н., вчений секретар
Члени Вченої ради
Головач Ю.В., д.ф.-м.н., професор, академік НАН України, завідувач відділу
Головко М.Ф., д.ф.-м.н., професор, чл.-кор. НАН України, гол. наук. співр.
Демчук Т.В., к.ф.-м.н., мол. наук. співр., голова Ради молодих вчених
Держко О.В., д.ф.-м.н., професор, завідувач відділу
Дудка М.Л., д.ф.-м.н., ст. наук. співр., завідувач лабораторії статистичної фізики складних
Іванків О.Л., к.ф.-м.н., заступник директора з наукової роботи
Ільницький Я.М., д.ф.-м.н., пров. наук. співр.
Калюжний Ю.В., д.ф.-м.н., професор, пров. наук. співр.
Мриглод І.М., д.ф.-м.н., академік НАН України, гол. наук. співр.
Пацаган М.І., заступник директора із загальних питань
Пацаган О.В., д.ф.-м.н., пров. наук. співр.
Процикевич І.А., к.ф.-м.н., ст. наук. співр., директор ДПНТЦ УАРНЕТ
Токарчук М.В., д.ф.-м.н., професор, завідувач відділу
Трохимчук А.Д., д.ф.-м.н., пров. наук. співр., голова профспілкового комітету
Швайка А.М., д.ф.-м.н., пров. наук. співр.
Юхновський І.Р., д.ф.-м.н., професор, академік НАН України, почесний директор