Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Йорданські читання 2012


By olesya - Створено 16 Січень 2012

19-20 січня 2012 р.
вул. Свєнціцького, 1(конференцзал)


19 січня, четвер

14.00 Відкриття Йорданських читань (І. Мриглод)
14.05 Фазова рівновага газ-рідина в модельних іонних системах: метод колективних змінних (О. Пацаган)
14.35 Полімери на фрактальних поверхнях: чисельні дослідження (В. Блавацька)
15.05 Основні стани моделі Ізинга на анізотропній трикутній гратці: Смуги і зигзаги (Ю. Дубленич)
15.35-16.00 Перерва на каву
16.00 Неергодичність та бозе-конденсація у  двостановій моделі Бозе-Габбарда в границі жорстких бозонів: самоузгоджений підхід в НХФ (О. Величко)
16.30 Про зв'язок між температурною залежністю Т-моди адсорбату та природою взаємодії "адсорбат-субстрат" (В. Ігнатюк)
17.00 П'єзоелектричний резонанс у сегнетовій солі (А. Андрусик)
17.30 Аналіз та моделювання процесів природної людської активності (О. Мриглод)

 


 

20 січня, п'ятниця

Наукова сесія присв'ячена 60-річчю Ореста Пізіо

14.00 Слово про ювіляра (А. Трохимчук)
14.15 Застосування теорії масштабної частинки до опису плинів у невпорядкованих пористих середовищах (М. Головко)

 

14.45 Сіткоутворюючі рідини: юкавівська m-точкова модель (Ю. Калюжний)
15.15 Специфічні іонні ефекти у водних розчинах іоненів (М. Дручок)
15.45-16.15 Перерва на каву
16.15 Походження великого співвідношення Ландау-Плачека в динамічних структурних факторах бінарних металічних розплавів (Т. Брик)
16.45 Про розрахунок вкладу від виключеного об'єму в теорії рідкого стану Ван дер Ваальса (А. Трохимчук)
17.15 Недавній прогрес в описі модельних плинів та сумішей в порах та пористому середовищі. Інтегральні рівняння, методи функціоналу густини та комп'ютерні симуляції (О. Пізіо)
17.45 Закриття Йорданських читань.