Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Ідентифікатор Title Authors PACS PDF
16-13E

Змочування у присутності електричного поля: дослідження методом класичного функціонала густини для модельної системи

В.М. Мигаль
О.В. Держко
68.03.Cd
68.08.Bc
16-11E

Фазові переходи в неперервній системі Кюрі-Вейса: кількісний аналіз

Ю.В. Козицький
М.П. Козловський
О.А. Добуш
51.30.+i
64.60.fd
05.70.Ce
05.70.Fh
61.20.Gy
16-10U

Універсальність і мережевий аналіз билин — героїчного епосу східних слов'ян

П. Сарканич
Ю. Головач
Р. Кенна
П. Мак Керрон
89.75.-k
89.75.Hc
89.65.Ef
16-09U

Термодинамічні величини газу низької густини у слабонерівноважному теплопровідному стаціонарному стані в наближенні лінійного ходу температури

Й.А. Гуменюк
05.70.Ln
51.30.+i
44.10.+i
16-08E

Одновимірна модель Тасакі-Габарда у парамагнітній границі

В. Баліга
Й. Ріхтер
О. Держко
71.10.-w
75.10.Lp
75.10.Jm
16-07E

Ланцюжки з локалізованими магнонами і міжланцюжкові взаємодії

О. Крупніцька
Й. Ріхтер
О. Держко
75.10.Jm
16-06U

Ланцюжок кінетичних рівнянь ББГКІ, метод нерівноважного статистичного оператора та метод колективних змінних в нерівноважній статистичній теорії рідин

І.Р. Юхновський
П.А. Глушак
М.В. Токарчук
05.20.Dd
05.40.-a
05.60.Cd
16-05U

Заряджений ротатор як система з в'язями

А. Дувіряк
02.30.Hq
03.30.+p
03.50.De
45.20.dc
16-04E

Резонансне покращення термоелектричних властивостей завдяки корельованому переносу в моделі Фалікова-Кімбала на ґратці Бете

Д.А. Добушовський
А.М. Швайка
В. Златіч
72.15.Jf
72.20.Pa
71.27.+a
71.10.Fd
16-03U

Друковані праці співробітників Інституту фізики конденсованих систем НАН України. 2012–2015 роки. Бібліографічний покажчик

01.30.Tt
16-02E

Фазові переходи у моделі Бозе-Фермі-Хаббарда для жорстких бозонів при ненульових температурах у границі важких ферміонів

І.В. Стасюк
В.О. Краснов
71.10.Fd
71.38
16-01U

Термодинамічні величини системи твердих кульок у слабонерівноважному теплопровідному стаціонарному стані

Й.А. Гуменюк
05.70.Ln
51.30.+i
44.10.+i