Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

16-02E

16-02E


By Velychko - Створено 07 Квітень 2016

UDC: 
538.945
PACS: 
71.10.Fd, 71.38

Фазові переходи у моделі Бозе-Фермі-Хаббарда для жорстких бозонів при ненульових температурах у границі важких ферміонів

І.В. Стасюк
В.О. Краснов

Досліджено фазові переходи в суміші надхолодних бозе- та фермі- атомів у оптичній гратці на базі моделі Бозе-Фермі-Хаббарда в наближенні середнього поля та жорстких бозонів. Розглянуто випадок безмежно малого переносу ферміонів; враховано одновузлову бозон-ферміонну взаємодію типу відштовхування. Проаналізовано поведінку параметра порядку бозе-конденсату та термодинамічного потенціалу як функцій хімічних потенціалів частинок при ненульових температурах. Встановлено можливість зміни роду фазового переходу до надплинної фази у режимі фіксованих хімічних потенціалів бозонів та ферміонів. Побудовано відповідні фазові діаграми.

Рік: 
2016
Сторінки: 
30
Завантажити: