Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Ідентифікатор Title Authors PACS PDF
10-23U

Континуум основних станів у деяких моделях ґраткового газу на трикутній ґратці зі взаємодіями скінченного радіуса

Ю.І. Дубленич
75.10.Hk
68.43.Fg
61.44.Br
89.75.Kd
10-22U

Нерівноважна статистична гідродинаміка іонних систем з врахуванням поляризаційних ефектів

А.І. Василенко
М.В. Токарчук
05.60.Gg
05.70.Np
63.10.+a
68.43
82.20.Xr
10-21U

До теорії релаксаційних явищ в сегнетоактивних сполуках сім'ї KD$_2$PO$_4$. Метод нерівноважного статистичного оператора

І.Р. Зачек
Р.Р. Левицький
77.22.Ch
77.22.Gm
77.84.Fa
10-20E

Про утримуючі взаємодії у скалярних узагальненнях дипольної моделі

Ю. Даревич
А. Дувіряк
11.10.Ef
11.10.Lm
10-19U

Структури на ґратках: деякі корисні співвідношення

Ю.І. Дубленич
05.50.+q
75.10.Hk
68.43.Fg
68.43.De
10-18U

Діелектричні, п'єзоелектричні та пружні властивості сегнетоелектриків KH$_2$PO$_4$ і RbH$_2$PO$_4$. Метод рівнянь Блоха

Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
А.С. Вдович
77.84.-s
64.60.Cn
77.22.-d
77.80.-e
77.80.Bh
77.65.Bn
10-17E

Спектральні густини та діаграми станів одновимірного іонного провідника Паулі

І.В. Стасюк
О. Воробйов
Р.Я. Стеців
75.10.Pq
66.30.Dn
66.10.Ed
10-16E

Ізингові ступені вільності, що виникають у $s=1/2$ антиферомагнетику Гайзенберга на фрустрованих двоногій драбинці і подвійному шарі

О. Держко
Т. Крохмальський
Й. Ріхтер
75.10.Jm
75.10.-b
05.50.+q
10-15U

Інтеркальований літієм анатаз в рамках граткової моделі II: розширена чотирипідґраткова комірка та неполярна напівзаповнена фаза

О.В. Величко
71.20.Tx
64.60.Cn
64.60.De
10-14E

Профілі густини мономерів полімерних ланцюжків в обмежених середовищах: Метод масивної теорії поля

З.Є. Усатенко
68.35.Rh
64.70.km
05.70.Jk
64.60.ae
10-13U

Діаграмні ряди для кореляторів "струм-струм" в моделі жорстких бозонів

О.О. Менчишин
05.30.Jp
05.60.Gg
66.10.Ed
10-12E

Двостанова модель Бозе-Хаббарда в границі жорстких бозонів

І.В. Стасюк
О.В. Величко
03.75.Hh
03.75.Lm
64.70.Tg
71.35.Lk
37.10.Jk
67.85.-d
10-11E

Дослідження адсорбції Cu на поверхні Si(001) за допомогою кластерних моделей

Т.С.Мисакович 68.43.-h
10-10U

Спектри фотоемісії та резонансне непружне розсіяння Рентґенових променів

А.М. Швайка
Т.С. Мисакович
Дж. Фрірікс
71.10.Fd
78.70.En
78.70.Ck
10-09E

Магнітні властивості моделі Габбарда на смужках кагоме

О. Держко
М. Максименко
Й. Ріхтер
А. Гонекер
Р. Мьоснер
71.10.-w
10-08E

Низькотемпературні властивості квантового антиферомагнетика Гайзенберга на деяких одновимірних гратках, що містять рівносторонні трикутники

М. Максименко
О. Держко
Й. Ріхтер
75.10.Jm
75.40.Gb
10-07E

Динамічні властивості спін-1/2 $XX$ ланцюжка з тривузловими взаємодіями $XZY-YZX$ типу

М. Топілко
О. Держко
Т. Крохмальський
75.10.Jm
75.40.Gb
10-06U

Рівняння стану $n$-векторної моделі: метод колективних змінних

П.Р. Козак
М.П. Козловський
З.Є. Усатенко
64.60.ae
64.60.Bd
75.30.Kz
10-05U

Теорія збурень для колективних мод в динаміці простих та складних рідин

І.М. Мриглод
В.М. Купоров
61.20.Gy
61.20.Lc
61.20.Ne
47.10.-g
10-04U

Спін-1/2 дисторсний ромбічний ланцюжок Ізінга-Габбарда

Б.М. Лісний
75.10.-b
75.10.Pq
75.40.Cx
10-03U

Парна та унарна кореляційні функції просторово обмеженого флюїду в нематичній фазі

Є.М. Сов'як
М.Ф. Головко
І.Я. Кравців
05.20.Jj
05.70.Np
61.20.-p
68.03.-g
10-02U

Просторово обмежена система частинок із подвійним потенціалом Юкави

Є.М. Сов'як
05.20.Jj
05.70.Np
61.20.-p
68.03.-g
10-01U

Побудова трансфер-матриць для класичних двовимірних систем у границі сильної взаємодії

О.В. Забуранний 05.10.-a