Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

10-23U

10-23U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
537.611.2, 538.971
PACS: 
75.10.Hk, 68.43.Fg, 61.44.Br, 89.75.Kd

Континуум основних станів у деяких моделях ґраткового газу на трикутній ґратці зі взаємодіями скінченного радіуса

Ю.І. Дубленич

В роботі показано, що існують моделі граткового газу (або еквівалентні спінові моделі) на трикутній ґратці зі взаємодіями скінченного радіуса, які в просторі параметрів взаємодії й хемічного потенціялу мають повновимірні області з континуумом основних станів. Цей континуум виникає через нелінійну залежність густини енергії від густини частинок і тісно пов'язаний з проблемою нескінченно адаптативних структур, які спостерігаються в багатьох кристалічних сполуках, а також з проблемою квазикристалів і так званих безладно упорядкованих структур.

Рік: 
2010
Сторінки: 
24
Завантажити: