Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

CRDF


№ проекту Назва проекту Керівник
2000-2002
UC2-2212 Електролітичні ефекти в реакціях переносу електрона в слабополярних середовищах: експериментальне та теоретичне вивчення іонної агрегації та взаємодії іонів з розчинниками та розчинюваною речовиною Головко М.Ф.
2000
CRDF-UWO-1012 Робоча нарада “Сучасні проблеми теорії м’якої речовини” (Львів, 27-31 серпня 2000 р.). Мриглод І.М.
2002-2004
UP2-2436-LV-02 Теоретичні розрахунки електронного комбінаційного розсіювання світла поблизу переходу метал-ізолятор Швайка А.М.
2006-2008
UKP2-2697-LV-96 Непружнє розсіяння світла у сильноскорельованих матеріалах: резонансне непружнє розсіяння рентгенівських променів, нерезонансне розсіяння рентгенівських променів у двовимірних системах і розсіяння рентгенівських променів у системах з хвилею зарядової густини Швайка А.М.
2009
Спільний проект CRDF – МОН України Явища полідисперсності у неоднорідних колоїдних та полімерних рідинах Глушак С.П.
Спільний проект CRDF – МОН України Утворення дефектів та структуризація в комплексних колоїдних нематичних рідких кристалах: теоретичне моделювання у порівнянні з експериментальними спостереженнями Клевець І.І.