Мови

 • English
 • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Видавнича діяльність / Монографії і книговидання / Нариси, есе, науково-популярні та інформаційні видання

Нариси, есе, науково-популярні та інформаційні видання


 • Ігор Юхновський. Україна – незалежна держава: Виступи, аналітичні статті. – Львів: Західний науковий центр АН України, 1994;
 • Формули життя і творчості академіка Юхновського: Есе, інтерв’ю, хроніка. – Львів-Київ, 2000;
 • Наукова рада з проблеми «Фізика м’якої речовини»: короткий підсумок діяльності у період до 2006 року / Ред.: Юхновський І.Р., Брик Т.М, Булавін Л.А., Волков С.Н., Головко М.Ф., Загородній А.Г., Іванків О.Л., Мриглод І.М., Петров Е.Г., Рєзников О.Ю., Сугаков В.Й., Томчук П.М. – Львів-Київ, 2006;
 • Інститут фізики конденсованих систем / Національна академія наук України; укладачі проспекту: І.М.Мриглод (відповід.ред.), І.В.Стасюк, М.В.Головко, Р.С.Мельник, Т.М.Брик, М.П.Козловський, М.В.Токарчук, О.В.Держко. – Львів-Київ, 2009.
 • Мриглод І.М., Ігнатюк В.В., Головач Ю.В. Микола Боголюбов та Україна. – Львів: Євросвіт, 2009. – 192с./ Сер. Бібліотека " Світ фізики "
 • Mryglod I.M. About the Institute for Condensed Matter Physics of NAS of Ukraine // World of Phys., 2010, iss. 3, p.24-34 (in Ukrainian).
 • Kozlovskii M., Mryglod I., Stasyuk I. Our glorious members of the Shevchenko scientific society celebrating the jubilee (to the 85th anniversary of I.R.Yukhnovskii) // NTSh Newsletter, 2010, № 44, p.57-59 (in Ukrainian).
 • Mryglod I.M. First thesis of academician Yukhnovskii. – In: Binary distribution function for a system of charged interacting particles (based on the I.R. Yukhnovskii candidate of sciences thesis). – Lviv, Eurosvit, 2010. – P.8-14 (in Ukrainian).
 • Holovko M. On the origine of theory of electrolyte solutions. – In: Binary distribution function for a system of charged interacting particles (based on the I.R. Yukhnovskii candidate of sciences thesis). – Lviv, Eurosvit, 2010. – P.15-38 (in Ukrainian).
 • Holovko M., Gadomski W. Complex Liquids: Modern trends in exploration, understanding and application. Selected papers on molecular liquids presented at the EMLG/JMLG 2010 annual meeting 5-9 September 2010, Editorial // J. Mol. Liq., 2011, vol, 164, iss. 1-2, p.1-2.
 • Holovko M. Modern trends in liquid state theory: A Festschrift for Yurij Kalyuzhyi // Condens. Matter Phys., 2011, vol. 14, № 3, 30101, p.1-2.
 • Козловський М., Мриглод І., Стасюк І. До 85-річчя дійсного члена НТШ, академіка Ігора Юхновського // Праці Наукового товариства ім. Шевченка, т. XXIX. Фізичний збірник, 2011, т. 8, с 686-693.
 • Musso M., Holovko M. Intermolecular interactions and liquid structure. Selected papers on molecular liquids presented at the EMLG/JMLG 2009 Annual Meeating 6-10 September 2009, Editorial // J. Mol. Liq., 2011, vol. 159, iss. 1, p.1.
 • Юхновський І.Р., Головко М.Ф. Передмова до книги “Наукова рада з проблеми Фізика м’якої речовини. Короткий підсумок діяльності у 2006-2010 роках”, 2011, Львів-Київ, с.7-9.
 • Головко М.Ф., Мудрий С.І. Фізика м’якої речовини та невпорядкованих систем. - У кн. "Наука західного регіону України" (1990-2010). - Львів: ПАІС, 2011, с.75-82.
 • Гривнак Н.Я. Юліян Гірняк – учений, педагог, громадський діяч, публіцист (до 130-річчя від народження) // Праці Наукового товариства ім. Шевченка, т. XXIX. Фізичний збірник, 2011, т. 8, с.678-685.
 • Лисецький Л., Трохимчук А. Про український слід в історії відкриття, досліджень та сучасних застосувань рідких кристалів // Праці Наукового товариства ім. Шевченка, т. XXIX. Фізичний збірник, 2011, т. 8, с.632-643.
 • Лисецький Л., Трохимчук А., Шендеровський В. Кристали, за якими майбутнє // Світогляд, 2011, № 6, с.4-19.
 • Наукова рада з проблеми «Фізика м’якої речовини»: короткий підсумок діяльності у 2006 – 2010 роках / Ред.: Юхновський І.Р., Брик Т.М, Булавін Л.А., Волков С.Н., Головко М.Ф., Загородній А.Г., Іванків О.Л., Лев Б.І. Мриглод І.М., Петров Е.Г., Рєзников О.Ю., Томчук П.М., Трохимчук А.Д., Шестопалова А.В. – Львів-Київ, 2011, 192 с.
 • Третяк В.І. Теоретична фізика. - В кн. "Наука західного регіону України (1990-2010)". - Львів: ПАІС, 2011, с.83-88.
 • Berche B., Holovko M., Trokhymchuk A., Vlachy V. From Brownian motion to power of fluctuations. Editorial // Condens. Matter Phys., 2012, vol. 15, №. 4, 40001:1-2.
 • Мриглод І.М., Пилюк І.В., Іванків О.Л. Бібліографія українських вчених: Михайло Павлович Козловський. – Львів, 2012, 45 с.
 • Мриглод І.М., Брик Т.М, Іванків О.Л., Мельник Р.С. Друковані праці співробітників Інституту фізики конденсованих систем НАН України. 2009-2011 роки. Бібліографічний покажчик. – Препринт ІФКС НАН України, IФКС-12-06У, Львів, 2012, 101 с.
 • Кориневський М.А. Бібліографія українських вчених. Михайло Павлович Козловський. Вступна стаття. – Львів, 2012, 45 с.
 • Ilnytska A., Ilnytsky Y., Holovatch Yu., Trokhymchuk A. Marian Smoluchovski: A story behind one photograph // Condens. Matter Phys., 2012, vol. 15, № 4, 47101:1-8.
 • Мриглод І.М., Трохимчук А.Д. Про м’яку речовину, методи її дослідження та практичні застосування // Винахідник і раціоналізатор, 2012.
 • Трохимчук А. Нова технологія з позаминулого століття // Галіція, 2012, № 2, с.60–63.
 • Мриглод І.М. Виступ на Парламентських слуханнях. – У  кн.: Парламентські слухання "Стан та законодавче забезпечення розвитку науки і науково-технічної сфери держави": Матеріали Парламентських слухань у Верховній Раді України 2 липня 2015 р. – Київ: Парламентське видавництво, 2015, 743 с. – С. 53-55.
 • Мриглод І.М., Іванків О.Л. Життя у праці та науковому пошуку (до 90-річчя академіка НАН України І.Р.Юхновського) // Вісник НАН України, 2015, вип. 9,  с.88-93.  
 • Мриглод І.М., Іванків О.Л. До 90-річчя академіка НАН України І.Р.Юхновського // Бюлетень Західного наукового центру, 2015. – Львів: ПАІС.   
 • Мриглод І.М., Іванків О.Л. Вступна стаття до фотоальбому “Юхновський”. – Львів: Інститут фізики конденсованих систем НАН України, 2015. – 120 с.
 • Трохимчук А. За чиновницьким сценарієм // Дзеркало тижня. Україна, 2015. – 5.06.
 • Наукова рада з проблеми «Фізика м’якої речовини»: короткий підсумок діяльності у період 2011-2015 років / Ред.: Юхновський І.Р., Брик Т.М, Булавін Л.А., Волков С.Н., Головко М.Ф., Загородній А.Г., Іванків О.Л., Лев Б.І. Мриглод І.М., Петров Е.Г., Рєзников О.Ю., Томчук П.М., Трохимчук А.Д., Шестопалова А.В. – Львів-Київ, 2016, 227 с.
 • Юхновський І.Р., Головко М.Ф. Передмова. Наукова рада з проблеми "Фізика м’якої речовини", короткий підсумок діяльності у період 2011-2015 років. Львів-Київ, 2016, с. 5-7.
 • Мриглод І.М. Посилення внутрішньої і зовнішньої комунікації – одне з першорядних завдань Академії // Вісник НАН України, 2016, № 5, с. 47-49.
 • Мриглод І.М. Роль науки у розвитку України – ключова // Світогляд, 2016, № 4(60), с. 65-69.
 • VERBA ET NUMERI (кількісні підходи до аналізу мови й тексту), Головач Ю., Ровенчак А. (Ред.), Україна модерна, № 27 (2019) 152 с.
 • Наукова рада з проблеми «Фізика м’якої речовини». Короткий підсумок діяльності протягом 2016-2020 років / Ред.: Юхновський І.Р., Брик Т.М, Булавін Л.А., Головко М.Ф., Загородній А.Г., Іванків О.Л., Лев Б.І. Мриглод І.М., Петров Е.Г., Томчук П.М., Трохимчук А.Д.  – Львів-Київ, 2021, 193 с.