Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Про Інститут / Історія

Історія


Фактичний літопис Інституту розпочався у квітні 1969 року - з часу заснування у Львові відділу статистичної теорії конденсованих станів київського Інституту теоретичної фізики (ІТФ) АН УРСР. Відділ було засновано молодим і активним професором, завідувачем кафедри теоретичної фізики Львівського державного університету ім. І.Я.Франка Ігорем Юхновським. Ідея створення відділу стала природнім продовженням активної наукової співпраці Юхновського з академіком М.М. Боголюбовим, який на той час очолював ІТФ, та представниками його наукової школи.

Cпочатку штат новоствореного відділу складався з двох осіб – завідувача і старшого лаборанта. Згодом до роботи у відділі почала активно залучатися талановита студентська молодь і випускники ЛДУ ім. І.Я.Франка, що стало згодом доброю традицією. У 1980 р., коли відділ зміцнів кадрово, на його основі було утворено ще два наукові підрозділи – відділ теорії розчинів (завідувач д.ф.-м.н. Мирослав Головко) та відділ квантової статистики (завідувач д.ф.-м.н. Іван Вакарчук), що дало змогу відкрити у цьому ж році Львівське відділення статистичної фізики ІТФ АН УРСР.

У 1990 р. постановою Президії АН УРСР № 213 від 7 вересня 1990 року на базі Відділення створюється Інститут фізики конденсованих систем, що став першим академічним інститутом з фундаментальних досліджень із фізики на Західній Україні. При створенні Інституту було засновано п’ять нових відділів та три лабораторії. З часу заснування і до травня 2006 р. незмінним директором Інституту був академік НАН України Ігор Рафаїлович Юхновський.

Поступово у Львові сформувалася наукова школа академіка Ігора Юхновського, основні здобутки якої - це низка нових ефективних методів статистичної фізики, зокрема метод колективних змінних (І.Р.Юхновський, І.О.Вакарчук, Ю.К.Рудавський, М.П.Козловський, І.М.Мриглод, Ю.В.Головач, І.М.Ідзик, М.А.Кориневський, О.В.Пацаган), статистична теорія іонно-молекулярних систем (І.Р.Юхновський, М.Ф.Головко, Ю.В.Калюжний, О.О.Пізіо, А.Д.Трохимчук), квантова теорія сильноскорельованих електронних, протонних та спінових систем (І.В.Стасюк, Р.Р.Левицький, О.В.Держко, А.М.Швайка), оригінальні методи нерівноважної статистичної фізики (М.В.Токарчук, І.М.Мриглод, Т.М.Брик) та мікроскопічна теорія металів і сплавів (З.О.Гурський, М.В.Ваврух). З середини 1990-х років в ІФКС НАН України почав активно розвиватись новий напрямок у статистичній фізиці – комп'ютерне моделювання рівноважних та динамічних властивостей рідин, полідисперсних систем, кристалів та стекол, біологічних систем (Т.М.Брик, І.П.Омелян, Я.Г.Чушак, А.Ф.Коваленко, Я.М.Ільницький, А.Б.Баумкетнер, Н.І.Павленко).

Профільними напрямками наукових досліджень ІФКС НАН України стали розробка та розвиток аналітичних методів статистичної фізики та комп'ютерне моделювання фізико-хімічних процесів у твердих тілах та рідинах.

У 1992 р. започатковано проект UARNet – Українська академічна і дослідницька мережа, в рамках якого в лютому 1993 р. було здійснено перше в Україні підключення до глобального Інтернету некомутованими лініями зв’язку. Згодом (1995) в Інституті створено окрему лабораторію інформаційних технологій та комп’ютерних мереж, яка з 1999 р. діє як окреме Державне підприємство «Науково-телекомунікаційний центр «Українська академічна і дослідницька мережа» ІФКС НАН України (директор І.А. Процикевич).

З 1993 р. Інститут видає щоквартальний журнал “Condensed Matter Physics”, у якому публікуються оригінальні та оглядові статті зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини. Журнал визнано Європейським фізичним товариством, з 2005 р. він включений до списку основних наукових видань, що ведеться американським Інститутом наукової інформації, а у 2008 р. йому вперше в незалежній Україні присвоєно імпакт-фактор. При журналі працює міжнародна редколегія, до складу якої входять провідні фахівці з десяти країн світу.

Починаючи з 90-х років минулого століття, в ІФКС НАН України активно виконуються дослідження, що спрямовані на вивчення фізико-хімічних властивостей і стану паливовмісних матеріалів (ПВМ) в об’єкті “Укриття” та їх зміну в часі. У грудні 2001 р. в Інституті запущено в дію перший у НАН України розрахунковий кластер, який постійно модернізується і нарощує обчислювальні потужності. У 2007 р. кластер приєднано до GRID мережі НАН України і в 2009 р. на його основі створено Західний регіональний GRID-вузол академічної GRID-мережі.

В 2006 році Інститут очолив учень Ігора Рафаїловича Юхновського - член-кореспондент НАН України Ігор Миронович Мриглод, а Ігора Рафаїловича обрано почесним директором ІФКС НАН України.

Головну будівлю Інституту, що розташована за адресою - вулиця Свєнціцького,1 (стара назва - Інститутська), було споруджено в 1900 р. за проектом Людвіка Вежбицького – архітектора, знаного мистецтвознавця, громадського діяча та проектувальника багатьох муніципальних будівель на Галичині. Колись тут було Товариство наукової допомоги. За радянських часів будівля належала львівському обкому КПУ (школа вищого партійного активу, зональна комсомольська школа). Інститут фізики конденсованих систем НАН України переїхав до цього будинку в 1991 р.