Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Аліна Цях


Аліна Цях

Рішенням Вченої Ради ІФКС НАН України від 22.02.2022 звання «Почесний доктор Інституту фізики конденсованих систем НАН України» присвоєно габілітованому доктору, професору Аліні Цях (Alina Ciach), Інститут фізичної хімії Польської академії наук, Варшава, Польща за розвиток теорії функціоналу густини для негомогенних систем з флуктуаціями на мезоскопічних масштабах, за важливі результати в теорії фазових переходів іонних рідин, амфіфільних і колоїдних систем з конкуруючими взаємодіями, а також за активну участь у різних формах наукового співробітництва з ІФКС.

Аліна Цях народилася 16 квітня 1955 р. в м. Ленчица, центральна Польща. Вона закінчила фізичний факультет Варшавського університету та отримала ступінь магістра у 1979 р. В 1986 р. вона захистила дисертацію в Інституті фізичної хімії Польської академії наук (ПАН) на тему «Статистична механіка міжфазних границь» і отримала ступінь доктора філософії. В подальшому Аліна Цях стажується в Інституті теоретичної фізики університету Тронгейма, Норвегія як постдок (1987 р.) і як стипендіат фонду Александра фон Гумбольта в університеті Ессена, Німеччина (1988 р.). У 1994 р. вона захищає габілітаційну дисертацію в Інституті фізичної хімії ПАН. В 2002 році їй присвоєно найвищу академічну оцінку в Польщі – звання професора. У 2005 р. наукова діяльність Аліни Цях була відзначена державною нагородою Республіки Польща – Золотим Хрестом за Заслуги.

Наукові інтереси Аліни Цях охоплюють широке коло проблем фізики м’якої речовини, до яких належать явища самоагрегації в системах з конкуруючими взаємодіями, іонні системи та мікроемульсії, ефекти границь і конфайменту на структуру і термодинамічні властивості простих і складних рідин. Особлива увага в її дослідженнях приділяється фазовим переходам. Зокрема, вона розвинула теорію, придатну для опису негомогенних сумішей з флуктуаціями на мезоскопічних масштабах. Показала важливість врахування таких флуктуацій для коректного опису фазової поведінки систем зі спонтанними негомогенностями. В рамках цієї теорії отримано універсальну послідовність фаз, яка узгоджується з даними експерименту і комп’ютерним моделюванням для багатьох систем із самоагрегацією.

Варто відзначити також науково-організаційну діяльність Аліни Цях. Boнa виступає провідним партнером у низці дослідницьких проектів національного та міжнародного рівня, тісно співпрацює із дослідницькими групами в Іспанії, Франції, Німеччині, США, Португалії, Австралії, Великобританії, Аргентині. У 2017-2021 рр. А. Цях була координатором проєкту в рамках дослідницької та інноваційної програми ЄС Горизонт 2020 MSCA-RISE (грант № 73426 «Ефекти конфайменту в негомогенних системах»), в якій з українського боку брала участь дослідницька група із ІФКС. Аліна Цях важливу увагу приділяє підготовці молодих наукових кадрів. З під її керівництва вийшли доктори філософії та габілітовані доктори. Вона також була координатором престижної програми міжнародної докторантури в Інституті фізичної хімії ПАН (“Fundamental research with applications in bio- and nanotechnology and information processing”, MPD/2009/1). Вона є співавтором підручника Р. Голист, A. Понєвєрскі i А. Цях, «Термодинаміка для хіміків, фізиків і інженерів» UKSW-видавничий дім (2005).

Професор А. Цях має довготривалі та міцні контакти з ІФКС НАН України. Вона є членом Наглядової ради при ІФКС, активним учасником міжнародних конференцій, які відбуваються у Львові, членом Програмного комітету серії конференцій StatPhys, активним дописувачем та членом редколегії журналу “Condensed Matter Physics”, який видається ІФКС.