Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Ідентифікатор Title Authors PACS PDF
03-32U

Дослідження густини станів для одновимірної граткової моделі іонного переносу

І.В. Стасюк
І.Р. Дулепа
66.30.Dn
66.10.Ed.
03-31U

Вплив легування, змiни температури та деформацiї на електронну провiднiсть матерiалу з сильними електронними кореляцiями

Л. Дідух
Ю. Скоренький
О. Крамар
Ю. Довгоп'ятий
72.15 -v
72.80.Ga
03-30E

Ферміони Йордана-Вігнера і динамічні проби квантових спінових ланцюжків

О. Держко
Т. Верхоляк
75.10.-b
03-29E

Зумовлена магнітним полем спін-пайєрлсова нестійкість у сильно фрустрованих квантових спінових гратках

Й. Ріхтер
О. Держко
Й. Шуленбург
75.10.Jm
75.45.+j
03-28U

Математичне моделювання часового покриття адсорбованими атомами в каталітичних процесах синтезу аміаку

П.П. Костробій
М.В. Токарчук
В.І. Алєксєєв
68.10.Jy
82.65.Jv
03-27U

Перенос заряду в ланцюжкових структурах з водневими зв'язками

І.В. Стасюк
Р.Я. Стеців
Р.Я. Юречко
72.60.+g
36.40.c
03-26E

Суміщення оптичних зображень в області дробового фур'є-перетворення.

Ю.М. Козловський
М.В. Шовгенюк
03.65.Bz
42.30.K
42.30.V
42.79
42.25.F
42.50.Dv
52.25.Fi
03-25U

Надплинність у системі нейтронів з прямою релятивістською взаємодією

А.В. Назаренко
74.20.Fg
21.65.+f
03-24E

Фазові переходи при нульовій температурі у квантових спінових ланцюжках

О. Держко 75.10.-b
03-23E

Немарківські квантові кінетичні рівняння для напівпровідників у полі лазерного імпульсу

В.В. Ігнатюк
В.Г. Морозов
31.70.H
42.50.-p
05.70.Ln
78.20.-e
82.20.Mj
82.20.Rp
03-22U

Великі питання фізики очима дослідників конденсованої матерії

О. Держко
67.40.-w
03.50.De
03-21U

Поведінка тривимірного магнетика поблизу критичної точки за наявності зовнішнього поля

М.П. Козловський
І.В. Пилюк
О.О. Притула
05.50.+q
05.70.Ce
64.60.Fr
75.10.Hk
03-20U

Рівняння стану системи релятивістських нуклонів з прямою взаємодією

А.В. Назаренко
А.Я. Андрусик
05.70.Ce
21.65.+f
97.60.Jd
03-19U

Кластерний підхід до розрахунку фізичних характеристик композитних матеріалів

С. Сороков
32.50.+d
87.15.Mi
78.60.-b
33.50.-j
03-18U

Магнітні властивості систем із магнітними нановключеннями: короткий огляд та обговорення можливих застосувань до опису ЛПВМ

І.М. Мриглод
К.В. Табунщик
М.М. Шевченко
75.30.Cr
75.50.Mm
61.44.Br
32.50.+d
03-17U

Агрегатування домішкових іонів свинцю в кристалічних структурах типу CsCl

А.С. Волошиновський
С.В. Мягкота
32.50.+d
87.15.Mi
78.60.-b
33.50.-j
03-16U

Агрегатування домішкових іонів як один із можливих механізмів утворення мікрокристалічних включень в лавоподібних паливовмісних матеріалах

А.С. Волошиновський
С.В. Мягкота
Р.Р. Левицький
А.С. Вдович
32.50.+d
87.15.Mi
78.60.-b
33.50.-j
03-15U

Процеси метастабільної ліквації в склоутворюючих системах: огляд літературних джерел і розрахунок фазових діаграм з метастабільною ліквацією.

І.М. Мриглод
О.В. Пацаган
Р.С. Мельник
64.60-i
64.60.My
64.70.Dv
64.70Ja
64.75+g
03-14U

Узагальнені рівняння процесів переносу іонів та молекул розчинів електролітів крізь мембранні структури. І. Врахування електромагнітних процесів

І.Й. Куриляк
М.В. Токарчук
05.60.+w
73.40
66.10.Cb
82.65.Fr
03-13U

Вплив зовнішнього поля на критичну поведінку тривимірного магнетика. III. Вільна енергія для випадку граничного значення поля ($h \not =0$ та $\tau \not =0$)

М.П. Козловський
05.60.+w
05.70.Ln
05.20.Dd
52.25.Dg
52.25.Fi
03-12U

Радіаційне дефектоутворення і проблеми його опису: короткий огляд існуючих теоретичних підходів

І.М. Мриглод
О.В. Пацаган
61.80.-x
03-11U

Теорія п'єзоелектричних, пружних та діелектричних властивостей кристалів сім'ї KDP, пов'язаних з деформацією $u_6$. Фазовий перехід та п'єзоефект в кристалі KH$_2$PO$_4$

Р.Р. Левицький
Б.М. Лісний
77.84.Fa
77.65.Bn
77.80.Bh
77.22.Ch
03-10U

З'ясування можливих механізмів зарядки радіоактивних пилових частинок об'єкту "Укриття"

А.А. Дувіряк
Ю.Г. Яремко
05.60.+w
05.70.Ln
05.20.Dd
75.50.Mm
75.20.-g
03-09U

Про розподіл електронів навколо $\beta $--радіоактивних частинок.

А.А. Дувіряк
05.60.+w
05.70.Ln
05.20.Dd
52.25.Dg
52.25.Fi
03-08E

Математична теорія моделі Ізінга та її узагальнення: вступ

Ю. Козицький
05.50.+q
64.60.Cn
75.10.Hk
03-07U

Надпровідність в псевдоспін-електронній моделі

Т.С. Мисакович
І.В. Стасюк
74.25.Dw
71.10.Fd
03-06U

Друковані праці співробітників Інституту фізики конденсованих систем НАН України. 2000--2002 роки. Бібліографічний покажчик

01.30.Tt
03-05U

Аналіз деяких механізмів радіаційно-стимульованої дифузії атомів у процесах самоопромінення ЛПВМ

О.С. Захар'яш
Б.В. Гнатів
П.А. Глушак
М.В. Токарчук
05.60.+w
05.70.Ln
05.20.Dd
52.25.Dg
52.25.Fi
03-04U

Квантові комп'ютери: основи і алгоритми (короткий огляд)

Т. Крохмальський
03.65.Ca
07.05.Bx
02.70.Rw
89.80.+h
03-03U

Вплив напруги зсуву $\sigma _{6}$ на фізичні властивості антисегнетоелектриків типу ND$_4$D$_2$PO$_4$

Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
А.С. Вдович
05.60.+w
05.70.Ln
05.20.Dd
52.25.Dg
52.25.Fi