Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

03-11U

03-11U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
536, 538.95
PACS: 
77.84.Fa, 77.65.Bn, 77.80.Bh, 77.22.Ch

Теорія п'єзоелектричних, пружних та діелектричних властивостей кристалів сім'ї KDP, пов'язаних з деформацією $u_6$. Фазовий перехід та п'єзоефект в кристалі KH$_2$PO$_4$

Р.Р. Левицький
Б.М. Лісний

Запропоновано розширення протонної моделі з тунелюванням для дослідження діелектричних, п'єзоелектричних та пружних властивостей кристалів сім'ї KDP, пов'язаних із зсувною деформацією $u_6$. В наближенні чотиричастинкового кластера за короткосяжними та молекулярного поля за далекосяжними взаємодіями проведено дослідження фазового переходу та п'єзоефекту в сегнетоелектрику KH$_2$PO$_4$. В параелектричній фазі розраховано діелектричні, п'єзоелектричні та пружні характеристики антисегнетоелектрика NH$_4$H$_2$PO$_4$. Належним вибором значень параметрів теорії досягнуто доброго узгодження теоретичних та експериментальних результатів для цих кристалів.

Рік: 
2003
Сторінки: 
30
Завантажити: