Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Ідентифікатор Title Authors PACS PDF
08-22U

Основні стани моделей ґраткового газу на трикутній і шестикутній ґратках: чортова сходинка і квазикристали

Ю.І. Дубленич
05.50.+q
05.70.Fh
75.10.Hk
68.43.De
68.43.Fg
61.44.Br
08-21E

Домішкові іони на основній поверхні льоду: Дослідження методом першопринципної молекулярної динаміки

Т. Брик
І. Клевець
61.43.Bn
61.72.-y
68.43.Bc
08-20U

Поперечні статичні діелектричні, п'єзоелектричні, пружні, електрострикційні та динамічні діелектричні властивості антисегнетоелектриків типу ND$_4$D$_2$PO$_4$

Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
А.С. Вдович
77.22.Ch
77.22.Gm
77.65.Bn
77.84.Fa
77.65.Fs
08-19U

Поздовжні статичні діелектричні, п'єзоелектричні, пружні, електрострикційні та динамічні діелектричні властивості антисегнетоелектриків типу ND$_4$D$_2$PO$_4$

Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
А.С. Вдович
77.22.Ch
77.22.Gm
77.65.Bn 77.84.Fa
77.65.Fs
08-18U

Релаксація до стану молекулярної гідродинаміки. Рівняння переносу

Б.Б. Марків
І.П. Омелян
М.В. Токарчук
05.20.Dd
05.60.+w
52.25.Fi
71.45.G
82.20.M
08-17U

Фазова і критична поведінка іонних плинів

О.В. Пацаган
І.М. Мриглод
05.70.Jk
64.60.Fr
08-16U

Граткова модель для інтеркальованого літієм анатазу: фазова рівновага, термодинамічні та діелектричні властивості

І.В. Стасюк
О.В. Величко
71.20.Tx
64.60.Cn
64.60.De
08-15E

Міжвузлові домішки Cr в залізі: мультифероїчні властивості

З.А. Дурягіна
Н. Павленко
Н. Щербовських
61.72.-y
61.82.Bg
85.75.-d
85.40.Ry
08-14E

Нерезонансне непружне розсіяння світла та Х-променів у зарядово впорядкованій фазі безспінової моделі Фалікова-Кімбала

О.П. Матвєєв
А.М. Швайка
Дж. Фрірікс
71.10.Fd
71.45.Lr
78.30.-j
08-13U

Кінетична теорія для систем з багатосходинковим потенціалом взаємодії: границя гладкого потенціала

Й.А. Гуменюк
М.В. Токарчук
05.20.Dd
05.60.Cd
51.10.+y
08-12U

Метод трансфер-матриці та пошук квантових гамільтоніанів для модифікованих BCSOS моделей поверхні

Т.М. Верхоляк
68.35.Ct
68.60.Dv
08-11U

Топологічні та структурні дефекти у двовимірній $XY$ моделі

О.Є. Капікранян
05.50.+q
64.60.Fr
75.10.Hk
08-10U

Аналітичний метод опису критичної поведінки $3D$ ізингоподібної моделі в зовнішньому полі

М.П. Козловський
05.50.+q
05.70.Ce
64.60.Fr
75.10.Hk
08-09U

Критична динаміка невпорядкованих магнетиків: теоретико-польовий підхід

М. Дудка
05.50.+q
05.70.Jk
61.43.-j
64.60.Ak
64.60.Ht
08-08E

Фазова рівновага ланцюгової рідини юкавівських твердих сфер, полідисперсної за довжиною ланцюга: Димерна термодинамічна теорія збурень

С.П. Глушак
Ю.В. Калюжний
05.70.Ce
61.20.Gy
64.75.Va
83.80.Rs
08-07U

Використання методу колективних змінних до опису критичної поведінки $3D$ спінової системи при наявності поля

М.П. Козловський
П.Р. Козак
64.60.-i
64.60.Fr
75.10.-b
75.10.Hk
75.40.Cx
08-06U

Дослідження критичних властивостей розведених магнетиків з використанням методу Монте-Карло

Д. Іванейко 61.72.-y
08-05U

Кінетичні коливання у каталітичній реакції окислення СО: огляд моделей

I.M. Мриглод
I.С. Бзовська
05.50.+q
82.65.+r
08-04U

Термодинаміка та динамічні властивості сегнетоактивних сполук сім'ї KH$_2$PO$_4$. Уніфікована модель

Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
А.С. Вдович
77.22.Ch
77.22.Gm
77.84.Fa
08-03U

Одночастинковий спектр та фазовий перехід в іонному провіднику Паулі

І.В. Стасюк
І.Р. Дулепа
75.10.Pq
66.30.Dn
66.10.Ed
08-02E

Фазова рівновага у полідисперсній атермальній полімерно-колоїдній суміші

С.П. Глушак
Ю.В. Калюжний
П.Т. Каммінгс
05.70.Ce
61.20.Gy
64.75.Va
64.75.Xc
82.70.Dd
08-01U

Вивчення динаміки людської активності на основі статистики часу редакційного опрацювання наукових статей

О. Мриглод
Ю. Головач
05.70.Fh
02.50.-r
07.05.Kf