Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

08-14E

08-14E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
544.225.32, 538.935
PACS: 
71.10.Fd, 71.45.Lr, 78.30.-j

Нерезонансне непружне розсіяння світла та Х-променів у зарядово впорядкованій фазі безспінової моделі Фалікова-Кімбала

О.П. Матвєєв
А.М. Швайка
Дж. Фрірікс

Досліджено нерезонансне непружне розсіяння світла та Х-променів для безспінової моделі Фалікова-Кімбала на безмежновимірній гіперкубічній гратці з зарядовим впорядкуванням при половинному заповненні. Розраховано багаточастинкову густину станів для різних значень кулонівського відштовхування. Нерезонансна функція відгуку непружного розсіяння світла та Х-променів має піки які пов'язані з міжзонними переходами та переходами на стани у щілині. У випадку розсіяння з Х-променів (коли відбувається обмін енергією та імпульсом), функція відгуку ілюструє ефект динамічного екранування для різних (нерезонансних) симетрій ($A_1g$ та $B_1g$). Також нами виведено та перевірено перший момент правила сум для (нерезонансних) функцій відгуку.

Рік: 
2008
Сторінки: 
33
Завантажити: