Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Ідентифікатор Title Authors PACS PDF
09-11U

Класи подібних матриць Адамара та їх властивості

М.В. Шовгенюк
Л.А. Дідух
02.10.Yn
09-10U

Узагальнені рівняння переносу для в'язко-реакційно-дифузійної моделі для системи "метал -- промотори -- газ"

П.П. Костробій
А.І. Василенко
Б.М. Маркович
М.В. Токарчук
05.60.Gg
05.70.Np
63.10.+a
68.43
82.20.Xr
09-09E

Про утримуючі взаємодії в нелінійних узагальненнях моделі Віка-Куткоського

Ю. Даревич
А. Дувіряк
11.10.Ef
11.10.Lm
09-08U

Термодинаміка та діелектричні властивості протонних стекол типу типу Rb$_{1 - x}$(NH$_4$)$_x$H$_2$PO$_4$

С.І. Сороков
Р.Р. Левицький
А.С. Вдович
З. Трибула
75.10.Nr
77.22.Ch
77.22.Ej
77.22.Gm
77.84.Fa
09-07E

Рівняння стану 3D ізінгоподібної системи

М.П. Козловський
Р.В. Романік
05.50+q
64.60.Fr
75.10.Hk
09-06U

Термодинаміка та релаксаційна динаміка простої моделі протонного скла

С.І. Сороков
А.С. Вдович
Р.Р. Левицький
75.10.Hk
75.40.Gb
75.50.Lk
77.22.Gm
09-05U

Моделювання осциляторів на основі вуглецевих нанотрубок методом молекулярної динаміки

Р.І. Грицьків 81.07.De
09-04U

Друковані праці співробітників Інституту фізики конденсованих систем НАН України. 2006--2008 роки. Бібліографічний покажчик

01.30.Tt
09-03U

Просторово обмежена система частинок із юкавівським потенціалом взаємодії

М.Ф. Головко
І.Я. Кравців
Є.М. Сов'як
05.20.Jj
05.70.Np
61.20.-p
68.03.-g
09-02U

Вплив поперечних електричних полів на діелектричні, п'єзоелектричні, пружні і теплові властивості сегнетової солі

Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
А.С. Вдович
77.84.-s
64.60.Cn
77.22.-d
77.80.-e
77.80.Bh
77.65.Bn
09-01U

Дослідження термодинамічних та динамічних властивостей кристалу сегнетової солі в рамках моделі Міцуї із п'єзоелектричною взаємодією та поперечним полем

Р.Р. Левицький
А.Я. Андрусик
І.Р. Зачек
64.60.Cn
77.22.Ch
77.80.Bh