Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

09-09E

09-09E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
530.12:530.145
PACS: 
11.10.Ef, 11.10.Lm

Про утримуючі взаємодії в нелінійних узагальненнях моделі Віка-Куткоського

Ю. Даревич
А. Дувіряк

Розглядаються узагальнення моделі Віка-Куткоського з нелінійним полем-посередником. Шляхом розкладу за параметром нелінійности та вилученням поля-посередника з допомогою коваріянтної функції Ґріна отримано лаґранжіян із часо-нелокальними багато-точковими членами взаємодії. У нижчих наближеннях теорії $\varphi ^3$ отримано звичні дво-струмові взаємодії та три-струмову взаємодію типу конфайнменту. Цей же результат отримано точно для версії дипольної моделі. При гамільтонізації та канонічному квантуванні наближено враховано часову нелокальність. Релятивістичні дво- та три-частинкові хвильові рівняння отримано варіяційним методом із застосуванням багато-частинкових пробних станів у просторі Фока. Отримано нерелятивістичні границі цих рівнянь, аналізуються та коротко обговорюються їх властивості.

Рік: 
2009
Сторінки: 
16
Завантажити: