Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Йорданські читання 2010


в Інституті фізики конденсованих систем НАН України

19-20 січня 2010 р.

вул. Свєнціцького, 1
конференцзал

19 січня, вівторок

10.00 Відкриття Йорданських читань. (І. Мриглод)
10.05 Колективні збудження в надкритичних рідинах: Теорія та комп'ютерний експеримент (Т. Брик, І.Мриглод)
10.35 Твердокульковий флюїд у невпорядкованій матриці пористого середовища: Теорія масштабної частинки і комп'ютерний експеримент (М.Головко, Т.Пацаган)
11.05 До опису квантової поверхневої дифузії: здобутки, проблеми, перспективи. (В. Ігнатюк)
11.35-12.00 Перерва на каву
12.00 Розчини проникнення заліза та хрому: мультифероїчні властивості (Н. Павленко)
12.30 Спінові вихори на чистій та розведеній квадратних гратках (О. Капікранян)
13.00 Кластерна теорія сполук типу Rb(1-x)(NH4)xH2PO4 (С.Сороков, Р.Левицький, А.Вдович)
13.30 Магнетизм колективізованих електронів у моделі Габбарда на деяких одновимірних гратках (М.Максименко, О.Держко)

20 січня, середа

10.00 Діелектричні аномалії при інтеркаляції у кристалах з ацентричною локалізацією іонів (І. Стасюк, О. Величко)
10.30 Вплив асиметрії на критичні параметри примітивних моделей іонних плинів (О. Пацаган)
11.00 Полімери в невпорядкованих середовищах під дією зовнішніх сил: переходи “клубок-глобула” (В. Блавацька, В.Янке)
11.30-12.00 Перерва на каву
12.00 Резонансне комбінаційне розсіяння світлау зарядововпорядкованій фазі моделі Фалікова-Кімбала. (О. Матвеєв)
12.30 Основні стани моделей граткового газу на трикутній гратці: порядок, безлад, чортова сходинка (Ю. Дубленич)
13.00 До інтегрування рівнянь руху в багаточастинкових системах за наявності швидких і повільних процесів або сильних і слабких взаємодій (І. Омелян)
13.30 Закриття Йорданських читань.