Languages

  • English
  • Українська

Search

Syndicate

Syndicate content

Conferences & Events / Annual conferences / Jordan lectures / Йорданські читання 2010

Йорданські читання 2010


в Інституті фізики конденсованих систем НАН України

19-20 січня 2010 р.
вул. Свєнціцького, 1
конференцзал

19 січня, вівторок

10.00

Відкриття Йорданських читань. (І. Мриглод)

10.05

Колективні збудження в надкритичних рідинах: Теорія та комп'ютерний експеримент (Т. Брик, І.Мриглод)

10.35

Твердокульковий флюїд у невпорядкованій матриці пористого середовища: Теорія масштабної частинки і комп'ютерний експеримент (М.Головко, Т.Пацаган)

11.05

До опису квантової поверхневої дифузії: здобутки, проблеми, перспективи. (В. Ігнатюк)

11.35-12.00

Перерва на каву

12.00

Розчини проникнення заліза та хрому: мультифероїчні властивості (Н. Павленко)

12.30

Спінові вихори на чистій та розведеній квадратних гратках (О. Капікранян)

13.00

Кластерна теорія сполук типу Rb(1-x)(NH4)xH2PO4 (С.Сороков, Р.Левицький, А.Вдович)

13.30

Магнетизм колективізованих електронів у моделі Габбарда на деяких одновимірних гратках (М.Максименко, О.Держко)

20 січня, середа

10.00

Діелектричні аномалії при інтеркаляції у кристалах з ацентричною локалізацією іонів (І. Стасюк, О. Величко)

10.30

Вплив асиметрії на критичні параметри примітивних моделей іонних плинів (О. Пацаган)

11.00

Полімери в невпорядкованих середовищах під дією зовнішніх сил: переходи “клубок-глобула” (В. Блавацька, В.Янке)

11.30-12.00

Перерва на каву

12.00

Резонансне комбінаційне розсіяння світлау зарядововпорядкованій фазі моделі Фалікова-Кімбала. (О. Матвеєв)

12.30

Основні стани моделей граткового газу на трикутній гратці: порядок, безлад, чортова сходинка (Ю. Дубленич)

13.00

До інтегрування рівнянь руху в багаточастинкових системах за наявності швидких і повільних процесів або сильних і слабких взаємодій (І. Омелян)

13.30

Закриття Йорданських читань.