Languages

  • English
  • Українська

Search

Syndicate

Syndicate content

Conferences & Events / Annual conferences / Jordan lectures / Йорданські читання 2011

Йорданські читання 2011


в Інституті фізики конденсованих систем НАН України

20-21 січня 2011 р.
вул. Свєнціцького, 1, конференцзал

20 січня, четвер

10.00 Відкриття Йорданських читань. (І. Мриглод)
10.05 Дослідження бозонного піку в динамічних структурних факторах скловидних систем: Теорія та комп'ютерний експеримент (Т. Брик)
10.35 Ще раз про взаємозв'язок між кінетикою та гідродинамікою: чи може короткочасова динаміка адсорбату свідчити про зміну характеру температурної залежності коефіцієнтів квантової дифузії? (В. Ігнатюк)
11.05 Узагальнення “універсального золотого правила” для парціальних  провідностей в іонних рідинах (В.Купоров)
11.35-12.00 Перерва на каву
12.00 Релаксація до стану молекулярної гідродинаміки в узагальненій гідродинаміці рідин (М. Токарчук)
12.30 Комп'ютерне моделювання самоорганізації рідкокристалічних дендримерів (Я. Ільницький)
13.00 Структурні фазові переходи в кристалах TlH2PO4 і TlD2PO4: погляд, з точки зору динаміки гратки (Я.Щур)
13.30 Дослідження адсорбції Cu на поверхні Si(001) за допомогою кластерних моделей  (Т. Мисакович)

21 січня, п'ятниця

10.00 Бозе-конденсація і фазове розшарування у збудженій зоні двозонної моделі Габбарда (О. Величко)
10.30 Структури на гратках: Деякі корисні співвідношення (Ю. Дубленич)
11.00 Низькотемпературні властивості квантового антиферомагнетика Гайзенберга та моделі Габбарда на одновимірних ланцюжках з трикутними пастками (М.Максименко)
11.30-12.00 Перерва на каву
12.00 Хімічний потенціал напівобмеженого желе (П.Костробій)
12.30 Приповерхнева перебудова при імплантації легких елементів у сплави перехідних металів (Н.Павленко)
13.00 Критичні явища на безмасштабних мережах: логарифмічні поправки і скейлінґові функції (В.Пальчиков)
13.30 Мультимасштабна молекулярна динаміка складних рідин. Подолання бар'єру на розмір часового кроку (І.Омелян)
14.00 Закриття Йорданських читань