Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Ідентифікатор Title Authors PACS PDF
00-20E

Статистична теорія дифузійно-реакційних процесів у системі "метал-адсорбат-газ"

П.П. Костробій
Б.М. Маркович
Ю.К. Рудавський
М.В. Токарчук
05.30.Ch
05.20.Dd
73.40.Gk
68.45.Kg
00-19U

До проблем моніторингу водних розчинів радіоактивних елементів в зоні відчуження

М.В. Токарчук
С.Б Кумшаєв
28.41.Kw
82.50.Gw
00-18E

Фазовий перехiд в моделi з випадковою анiзотропiєю

М. Дудка
Р. Фольк
Ю. Головач
61.43.-j
64.60.Ak
00-17U

Друковані праці співробітників Інституту фізики конденсованих систем НАН України. 1997-1999 роки. Бібліографічний покажчик

01.30.Tt
00-16

ІЗИНҐІВСЬКІ ЧИТАННЯ--2000 (Львів, 24 травня 2000 р.)

за редакцією Юрія Головача
05.50.+q
05.70.Fh
64.60.-i
00-15E

Класична релятивістична система $N$ зарядів. Гамільтонів опис, форми динаміки та статистична сума

А. Дувіряк
А. Назаренко
В. Третяк
03.30.+p
05.20.-y
00-14E

Часо-асиметричні двочастинкові моделі польового типу в другому наближенні за константою взаємодії

А. Дувіряк
В. Шпитко
03.20
03.30+p
11.30.Cp
00-13E

Двочастинкова часо-асиметрична релятивістична модель з утримуючою взаємодією. Квантування

А. Дувіряк
03.20
03.30+p
11.30.Cp
00-12U

Вплив поздовжнього електричного поля на фазовий перехід і фізичні властивості сегнетоелектриків сім'ї KH$_2$PO$_4$

Р.Р. Левицький
А.П. Моїна
Б.М. Лісний
77.80.Bh
77.84.Fa
00-11U

Феромагнітні властивості спінової сітки для узагальненої моделі Ізинга $S=1$

В.С. Янішевський 75.10.Hk
00-10E

Критична поведiнка магнетикiв з випадковою анiзотропiєю

М. Дудка
Р. Фольк
Ю. Головач
61.43.-j
64.60.Ak
00-09U

Розрахунок температурної залежностi ефективного двочастинкового потенцiалу взаємодiї в іоннiй моделі металу

М. Ваврух
В. Паславський
H. Тишко
05.30.Fk
00-08E

Випадкові блукання із самоуниканнями у середовищі із далекосяжно скорельованим безладом

В. Блавацька
К. фон Фербер
Ю. Головач
64.60.Ak
61.41.+e
64.60.Fr
11.10.Gh
00-07E

Енергетичний спектр і термодинаміка одномірного протонного провідника

І.В. Стасюк
О.А. Воробйов
72.15.N
00-06E

Самоузгоджене врахування гаусових флуктуацій в псевдоспін-електронній моделі

І.В. Стасюк
К.В. Табунщик
71.10.Fd
71.38.+i
77.80.Bh
63.20.Ry
00-05U

Густина станів невпорядкованих металів

П.М. Якібчук
С.О. Вакарчук
73.61.At
00-04U

Фазові переходи та розділення фаз у псевдоспін-електронній моделі з прямою взаємодією псевдоспінів та поперечним полем

І.В. Стасюк
Ю.І. Дубленич
74.65.+n
71.45.Gm
00-03E

Теплові хвилі в pідких металах та напівметалах

Т. Брик
I. Мpиглод
05.20.Jj
61.20.Ja
61.20.Lc
61.25.Mv
00-02U

До пpоблем монiтоpингу водних pозчинiв pадiоактивних елементiв в зоні Відчуження. I. Об'єкт "Укpиття"

С.Б. Кумшаєв
К.П. Чечеpов
М.В. Токаpчук
О.Є. Кобpин
28.41.Kw
82.50.Gw
00-01E

Вивчення з перших принципів критичної точки рідина-пара бінарної симетричної флюїдної суміші

О.В. Пацаган
М.П. Козловський
Р.С. Мельник
05.70.Jk