Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

00-12U

00-12U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
533, 536
PACS: 
77.80.Bh, 77.84.Fa

Вплив поздовжнього електричного поля на фазовий перехід і фізичні властивості сегнетоелектриків сім'ї KH$_2$PO$_4$

Р.Р. Левицький
А.П. Моїна
Б.М. Лісний

В наближенні чотиричастинкового кластера в рамках моделі протонного впорядкування досліджується вплив поздовжнього електричного поля на фазовий перехід, статичні діелектричні, пружні, п'єзоелектричні та теплові властивості сегнетоелектриків сім'ї KH$_2$PO$_4$. Перевіряється, чи в змозі розроблена раніше модель, в якій враховано зсувну деформацію $\varepsilon _6$, описати вплив поздовжнього електричного поля $E_3$. Побудовані $T_{\rm C}-E_3$ фазові діаграми і розраховані польові залежності поляризації, проникності, пружних сталих дейтерованого KD$_2$PO$_4$ і чистого KH$_2$PO$_4$ добре узгоджуються з наявними експериментальними даними. Для послідовного опису усіх діелектричних і п'єзоелектричних харатктеристик кристалів, слід враховувати фононні ступені вільності та ангармонізми.

Рік: 
2000
Сторінки: 
36
Завантажити: