Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Ідентифікатор Title Authors PACS PDF
97-30U

Базисна густина міри в околі критичної точки газ-рідина бінарної суміші.

М.П. Козловський
О.В. Пацаган
Р.C. Мельник
05.60.+w
05.70.Ln
05.20.Dd
52.25.Dg
52.25.Fi
97-29E

Електронні стани та адіабатичні потенціали водневого зв'язку

І.В. Стасюк
Ю.В. Сизоненко
Р.Я. Стеців
31.25.Qm
36.40. c
97-28E

Структурні фазові переходи в двопідгратковій псевдоспін-електронній моделі високотемпературних надпровідників

І.В. Стасюк
О.Д. Данилів
74.65.+n
71.45.Gm
97-27E

Аналітичне і чисельне дослідження ієрархічної спінової моделі

Ю. Козицький
М. Козловський
Т. Крохмальський
05.50.+q
64.60.Cn
64.60.Fr
75.10.Hr
97-26U

Перехід метал--діелектрик y вузькозонній моделі з нееквівалентними габбардівськими підзонами.

Л. Дідух
В. Ганкевич
Ю. Довгоп'ятий
71.10.Fd
71.30.+h
97-25U

Метод самоузгодженого опису критичної поведінки тривимірних ізінгоподібних систем на мікроскопічному рівні.

М.П. Козловський
І.Р. Юхновський
05.60.+w
05.70.Ln
05.20.Dd
52.25.Dg
52.25.Fi
97-24U

Рівняння Орнштейна-Церніке для парних ($q$, $\omega _n$)-залежних кореляційних функцій протонів в кристалах KDP і ADP

Р.Р. Левицький
С.І. Сороков
А.П. Моїна
77.84.Fa
97-23U

Вплив зовнішнього тиску на фазовий перехід в KH$_2$PO$_4$

І.В. Стасюк
Р.Р. Левицький
А.П. Моїна
Б.М. Лісний
77.80.Bh
77.84.Fa
97-22U

Дослідження Ізінгівських моделей з довільним значенням спіна в наближенні двочастинкового кластера. Кореляційні функції моделі Блюма-Емері-Гріфітса

Р.Р. Левицький
О.Р. Баран
С.І .Сороков
75.10.H
97-21U

Термодинаміка XXZ--моделі в наближенні двочастинкового кластера

Р.Р. Левицький
С.І. Сороков
О.Р. Баран
І.М. Пиндзин
75.10.Jm
97-20E

Метод локального поля для моделі Ізінга з довільною взаємодією

С.І. Сороков
Р.Р. Левицький
Т.М. Верхоляк
75.10H
75.50
97-19E

Кополімерні сітки: спектр масштабних вимірностей

К. фон Фербер
Ю. Головач
61.41.+e
64.60.Ak
64.60.Fr
11.10.Gh-
97-18U

Статистична гiдpодинамiка сумiшi магнiтних та немагнiтних атомiв.

I.М. Мpиглод
Ю.К. Pудавський
М.В. Токаpчук
75.50.M
97-17U

Іван Пулюй та становлення науки про Х-промені

Р.П. Ґайда 01.60.+q
97-16U

Cпектр псевдоспінових збуджень в моделі Міцуї у симетричному поздовжньому випадковому полі

І.В. Стасюк
О.В. Величко
63.50.+x
64.60.Cn
77.80.Bh
74.72.Bk
97-15U

Статистичний опис діелектричних властивостей неполярних молекулярних систем

М.Ф. Головко
Ю.Л. Блажиєвський
52.60.+h
77.22.d
77.22.Ch
97-14E

М'ягкі моди в локально ангармонічній моделі "$\varphi ^3+\varphi ^4$"

І.В. Стасюк
К.О. Траченко
64.60.Cn
63.20.Ry
74.25.Kc
97-13U

Узгоджений опис кінетики та гідродинаміки квантових бозе-систем. 1. Рівняння переносу

І.О. Вакарчук
П.А. Глушак
М.В. Токарчук
67.40
47.37.+q
97-12U

Дослідження критичної поведінки $n$-компонентної моделі магнетика. Розрахунок рівняння стану та термодинамічних характеристик системи поблизу точки фазового переходу.

М.П. Козловський
З.Є. Усатенко
05.60.+w
05.70.Ln
05.20.Dd
52.25.Dg
52.25.Fi
97-11E

Вплив одновісного тиску $\sigma _1-\sigma _2$ на фазовий перехід і фізичні властивості сегнетоелектриків з водневими зв'язками типу KD$_2$PO$_4$

І.В. Стасюк
Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
Т.Є. Крохмальський
А.С. Дуда
77.80.-e
77.80.Bh
77.84.Fa
97-10U

Термодинаміка, кореляційні функції і релаксаційна динаміка невпорядкованих сегнетоактивних кристалів з асиметричним одночастинковим потенціалом з двома мінімумами

Р.О. Соколовський 64.60.Cn
97-09E

Термодинаміка і релаксаційна динаміка невпорядкованих псевдоодновимірних сегнетоелектриків з водневими зв'язками

Р.Р. Левицький
Р.О. Соколовський
С.І. Сороков
64.60.Cn
97-08U

Зонний електронний спектр і оптичні властивості кристалів типу KDP при наявності зовнішнього гідростатичного тиску

Р.Я. Стеців 78.20
97-07U

Термодинамічні характеристики тривимірної ізінгівської системи в наближенні моделі $\rho ^6$ з врахуванням конфлуентної поправки.\ ІІ.\ Низькотемпературна область

І.В. Пилюк
М.П. Козловський
05.50.+q
05.70.Ce
64.60.Fr
75.10.Hk
97-06U

Термодинамічні характеристики тривимірної ізінгівської системи в наближенні моделі $\rho ^6$ з врахуванням конфлуентної поправки.\ І.\ Високотемпературна область

І.В. Пилюк
М.П. Козловський
05.50.+q
05.70.Ce
64.60.Fr
75.10.Hk
97-05U

Термодинаміка моделі Ізінга $S=1$ на спіновій сітці

В.С. Янішевський
75.10.Dg
75.40.Cx
97-04E

Дослідження фазового переходу нематик-ізотропна рідина в рідких кристалах шляхом комп'ютерного експерименту на граткових моделях

Я.М. Ільницький
02.70.Lq
61.30.Cz
64.70.Md
97-03E

Вплив зовнішнього тиску на фазовий перехід і фізичні властивості антисегнетоелектриків типу ND$_4$D$_2$PO$_4$.

Р.Р. Левицький
А.П. Моїна
І.Р. Зачек
77.80.-e
77.80.Bh
77.84.Fa
97-02E

Кополімерні сітки: спектри мультифрактальних вимірностей в теорії поля для полімерів

К. фон Фербер
Ю. Головач
61.41.+e
64.60.Ak
64.60.Fr
11.10.Gh-
97-01E

Теоретико-польові оператори для мультифрактальних моментів

К. фон Фербер
Ю. Головач
61.41.+e
64.60.Ak
64.60.Fr
11.10.Gh-