Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

97-09E

97-09E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
537.226; 537.311.33
PACS: 
64.60.Cn

Термодинаміка і релаксаційна динаміка невпорядкованих псевдоодновимірних сегнетоелектриків з водневими зв'язками

Р.Р. Левицький
Р.О. Соколовський
С.І. Сороков

Термодинаміка і динаміка квазіодновимірних невпорядкованих сегнетоелектриків з водневими зв'язками описується на основі невпорядкованої моделі Ізінга. В наближенні двочастинкового кластера по короткосяжних взаємодіях розраховано термодинамічні потенціали, поляризацію, статичну і динамічну ${\bf q}$-залежні сприйнятливості. Теоретичні результати порівняно з результатами діелектричних вимірювань у чистих і частково дейтерованих сегнетоелектриках $Cs(H_{1-x}D_x)_2PO_4$ та $PbH(D)PO_4$. Модель прогнозує наявність сортового впорядкування у кристалі $Cs(H_{1-x}D_x)_2PO_4$: протони і дейтерони мають тенденцію селитись на сусідніх водневих зв'язках.

Рік: 
1997
Сторінки: 
31
Завантажити: