Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Ідентифікатор Title Authors PACS PDF
05-24U

Реакційно-дифузійна модель переносу іонів в системі "електроліт - електрод" з врахуванням електромагнітних процесів.

Є.М. Сов'як
І.І. Григорчак
М.В. Токарчук
05.60.+w
05.70.Ln
05.20.Dd
52.25.Dg
52.25.Fi
05-23U

Дослідження процесів міграції радіонуклідів у карбонатновмісних грунтах

І.М. Кріп
Т.В. Шимчук
П.А. Глушак
М.В. Токарчук
05.60.+w
05.70.Ln
05.20.Dd
52.25.Dg
52.25.Fi
05-22U

Кiнетичнi рiвняння для бозе-системи з врахуванням крупномаштабних гiдродинамiчних процесiв

П.А. Глушак
М.В. Токарчук
05.20.Dd
05.60.+w
52.25.Fi
71.45.G
82.20.M
05-21E

Електронній спектр та термодинамічні властивості псевдоспін-електронної моделі тунельним розщепленням рівнів

О.Я. Фаренюк
А.М. Швайка
71.10.Fd
05-20U

Дискретні моделі опису поверхні і їхні квантові спінові відповідники

О. Забуранний
68.35.Ct
68.60.Dv
05-19U

Мікрокінетичне моделювання гетерогенного каталітичного синтезу аміаку. Огляд робіт

Й.А. Гуменюк
82.65.+r
82.45.Jn
05-18U

Підхід мікрокінетичного моделювання в гетерогенному каталізі

Й.А. Гуменюк
82.65.+r
82.20.Db
05-17U

Огляд деяких граткових моделей для опису поверхневих процесів

Т.М. Верхоляк
67.70.+n
68.43.De
68.43.Mn
05-16U

Аналіз найпростіших моделей формування мікротріщин

Т.М. Верхоляк
В.В. Ігнатюк
62.20.Mk
64.60.Qb
05-15E

Метод розкладів за великим $j$ для двочастинкового рівняння Дірака

А. Дувіряк
03.65.Pm
03.65.Ge
12.39.Pn
05-14U

Намагніченість і критична температура бінарного аморфного сплаву

Л.А. Дорош
Г.В. Понеділок
Ю.К. Рудавський
75.50.Kj
71.45.Gm
05-13U

Дослідження кристалів NaKC$_4$H$_4$O$_6\cdot $4H$_2$O, RbHSO$_4$, NH$_4$HSO$_4$ в рамках моделі Міцуї із врахуванням тунелювання

Р.Р. Левицький
А.Я. Андрусик
77.84.Fa
77.65.Bn
77.80.Bh
77.22.Ch
05-12U

Розрахунок $n$-частинкових кореляційних функцій електрон-плазмонної моделі

М.В. Ваврух
С.Б. Слободян
05.30.Fk
71.45.Gm
05-11E

Вплив поздовжнього електричного поля на фізичні властивості кристалів сегнетової солі

А.П. Моїна
О.Г. Сливка
В.М.Кедюлич
77.80.Bh
77.22.Ch
05-10E

Аналіз даних для осмотичного тиску водних розчинів протеїнів на основі багатокомпонентної моделі

М. Дручок
Ю. Калюжний
Ю. Рещіч
В. Влахі
61.20.Gy
61.20.Ja
61.20.Qg
05-09U

Аналіз способів цифрового растрування зображення з модульованою частотою

М.В. Шовгенюк
Н.С. Писанчин
Л.А. Дідух
05.50.+q
05.70.Ce
64.60.Fr
75.10.Hk
05-08U

Вплив зовнішніх факторів на діелектричну проникність кристалів сегнетової солі

О.Г. Сливка
В.М. Кедюлич
Р.Р. Левицький
А.П. Моїна
М.О. Романюк
Г.М. Гуйван
77.80.Bh
77.22.Ch
05-07U

Електронна структура невпорядкованих металів з врахуванням динамічних властивостей іонної підсистеми

П.M. Якібчук
O.В. Волков
05.60.+w
05.70.Ln
05.20.Dd
52.25.Dg
52.25.Fi
05-06U

Вплив напруг зсуву $\sigma _{4}$ і $\sigma _{5}$ на фізичні властивості сегнетоелектриків типу KD$_2$PO$_4$

Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
А.С. Вдович
05.60.+w
05.70.Ln
05.20.Dd
52.25.Dg
52.25.Fi
05-05E

Властивості в основному стані і термодинамічні властивості регулярнозмінних спін--$\frac {1}{2}$ анізотропних $XY$ ланцюжків

О. Держко
Й. Ріхтер
Т. Крохмальський
О. Забуранний
75.10.-b
05-04E

Проста мікроскопічна модель для опису мезоскопічних кореляцій в тернарній амфіфільній системі

М. Головко
С. Кондрат
82.70.Kj
61.20.Gy
61.25.Em
05-03U

Узгоджений опис кінетики та гідродинаміки пилової плазми у власному електромагнітному полі

М.В. Токарчук
О.В. Чабан
52.27 Lw
05-02U

Неоднорідні рівняння дифузії магнітоактивних атомів у неоднорідному магнітному полі магнітоактивної поверхні металу.

Ю.К. Рудавський
П.П. Костробій
М.В. Токарчук
О.Ф. Бацевич
С. Дубик
05.60.+w
05.70.Ln
05.20-y
05-01U

Модель спінового скла з суттєвими короткосяжними конкуруючими взаємодіями

Р.Р. Левицький
С.І. Сороков
А.С. Вдович
75.10.Hk
77.22.ch
77.84.F