Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

05-24U

05-24U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532; 533; 533.9:530.182
PACS: 
05.60.+w, 05.70.Ln, 05.20.Dd, 52.25.Dg, 52.25.Fi

Реакційно-дифузійна модель переносу іонів в системі "електроліт - електрод" з врахуванням електромагнітних процесів.

Є.М. Сов'як
І.І. Григорчак
М.В. Токарчук

Сформулювано статистичну модель узгодженого опису частинок електроліту та електроду з врахуванням поверхневих ефектів. Вперше методом нерівноважного статистичного оператора для системи електроліт-електрод отримано самоузгоджену систему узагальнених електродифузійних рівнянь переносу узгоджених з усередненими рівняннями Максвела для електромагнітних полів

Рік: 
2005
Сторінки: 
9
Завантажити: