Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

05-20U

05-20U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532.6
PACS: 
68.35.Ct, 68.60.Dv

Дискретні моделі опису поверхні і їхні квантові спінові відповідники

О. Забуранний

При зміні температури чи під дією зовнішніх параметрів кристалічні поверхні можуть зазнавати фазових переходів. В препринті оглянуто роботи що стосуються дискретних граткових моделей поверхні, які можуть описувати переходи між гладкими, шорсткими, реконструйованими та невпорядкованою гладкою фазами. Особливу увагу присвячено методові трансфер-матриці за допомогою якого можна звести дослідження температурної поведінки граткових дискретних SOS моделей до вивчення основного стану квантових одновимірних систем. Співставлено параметри порядку для поверхневих фаз і фаз квантових спінових систем; встановлено залежність між асимптотичною поведінкою кореляційних функцій висота-висота та спінових кореляційних функцій.

Рік: 
2005
Сторінки: 
19
Завантажити: