Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

05-02U

05-02U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
530.1; 538.0;
PACS: 
05.60.+w, 05.70.Ln, 05.20-y

Неоднорідні рівняння дифузії магнітоактивних атомів у неоднорідному магнітному полі магнітоактивної поверхні металу.

Ю.К. Рудавський
П.П. Костробій
М.В. Токарчук
О.Ф. Бацевич
С. Дубик

Запропонована статистична модель опису процесів дифузії магнітоактивних атомів адсорбованих на магнітоактивній металічній поверхні, яка враховує магнітну диполь-дипольну взаємодію. Одержана просторово неоднорідна система рівнянь переносу що описує дифузійні, магнітострикційні процесів, що мають місце для магнітних диполів адсорбованих на магнітоактивній поверхні металу.

Рік: 
2005
Сторінки: 
14
Завантажити: