Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

05-17U

05-17U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
517.958:536; 533.583.2
PACS: 
67.70.+n, 68.43.De, 68.43.Mn

Огляд деяких граткових моделей для опису поверхневих процесів

Т.М. Верхоляк

Здійснено огляд вибраних моделей для опису процесів адсорбції і десорбції на поверхні матеріалу. Звичайна модель граткового газу дозволяє відтворити ізотерми одно- та багатошарової адсорбції простих газів. Узагальнення цієї теорії на випадок реальних об'єктів не є тривіальним, і включає в себе ряд модифікованих моделей, що дозволяють теоретичний опис, зокрема, каталітичних процесів та адсорбції у пористих матеріалах. Кінетика адсорбції-десорбції та дифузії на поверхні кристалу може розглядатись як ефективна квантово-механічна задача. Проаналізовано відповідність між динамікою поверхневих процесів та квантовими спіновими моделями.

Рік: 
2005
Сторінки: 
16
Завантажити: