Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

05-12U

05-12U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
537.31; 538.945
PACS: 
05.30.Fk, 71.45.Gm

Розрахунок $n$-частинкових кореляційних функцій електрон-плазмонної моделі

М.В. Ваврух
С.Б. Слободян

Викладено загальні свіввідношення запропонованого авторами варіанту електрон-плазмонної моделі в теорії електронної рідини. Досліджено, розраховано і представлено в елементарних функціях $n$-частинкові динамічні кореляційні функції нижчого порядку ($n$=2, 3, 4), що фіґурують у нерозбіжних діаграмах теорії збурень відносно оператора нелокальної електрон-плазмонної взаємодії.

Рік: 
2005
Сторінки: 
32
Завантажити: