Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

05-22U

05-22U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532.50; 536-12.01.
PACS: 
05.20.Dd, 05.60.+w, 52.25.Fi, 71.45.G, 82.20.M

Кiнетичнi рiвняння для бозе-системи з врахуванням крупномаштабних гiдродинамiчних процесiв

П.А. Глушак
М.В. Токарчук

Для квантової бозе-системи запропоновано підхід для опису кінетики з врахуванням повільних гідродинамічних процесів переносу. В такому підході обчислено нерівноважний статистичний оператор, що узгоджено описує як кінетичні так і нелінійні гідродинамічні флуктуації в квантовій рідині. З допомогою цього оператора отримано зв'язаний набір рівнянь для квантової одночастинкової функції розподілу та функціоналу гідродинамічних змінних: густини числа частинок, густин iмпульсу та енеpгiї.

Рік: 
2005
Сторінки: 
14
Завантажити: