Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

05-14U

05-14U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
538.955, 539.213.2
PACS: 
75.50.Kj, 71.45.Gm

Намагніченість і критична температура бінарного аморфного сплаву

Л.А. Дорош
Г.В. Понеділок
Ю.К. Рудавський

Узагальнена обмінна $s$-$d$ модель використовується для опису термодинамічних властивостей аморфного бінарного сплаву заміщення. Запропонована схема послідовного врахування вкладу структурних флуктуацій у термодинамічні функції. Побудовано функціонал термодинамічного потенціалу у формі функціонального степеневого ряду. Розрахунок конфіґураційно засередненого термодинамічного потенціалу проведено у наближенні самоузгодженого поля (MFA) і наближенні хаотичних фаз (RPA). Із умов самоузгодження знайдені рівняння для намагніченостей та температури Кюрі переходу "парамагнетик--феромагнетик". Здійснено аналітичний і чисельний аналіз вказаних рівнянь, порівняння результатів із експериментальними даними по сплаву Co$_x$Gd$_{1-x}$.

Рік: 
2005
Сторінки: 
20
Завантажити: